Památky Jihomoravského kraje otevírají své brány o prvním dubnovém víkendu. Těšit se můžete třeba na novou prohlídkovou trasu na zámku Uherčice

Hrady a zámky v Jihomoravském kraji ve správě Národního památkového ústavu oficiálně zahajují letošní sezónu první víkend v dubnu bez nutnosti nošení respirátorů v prostorách památkových objektů. Některé však otevřely již v únoru či v březnu. Těšit se můžete na zajímavé akce, výstavy, noční prohlídky i kulturní pořady.

Po stopách šlechtických rodů

Dvanáctý ročník prestižního projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů se v letošním roce zaměří na fenomén šlechtických zábav a slavností v nejširším významu. Šlechtická sídla, zahrady a parky, které dnes spravuje Národní památkový ústav, tvořily kulisu širokého spektra slavností od středověku až do poloviny 20. století. V interiérech i depozitářích hradů a zámků je dodnes uložena řada tematických předmětů, které byly kdysi němými aktéry těchto šlechtických kratochvílí. Rok šlechtických slavností se promítne do kulturních akcí památek napříč Národním památkovým ústavem.

Na hradě Bítově se v loňském roce podařilo rozšířit prohlídkový okruh – Vstup do hradu, jehož součástí je expozice hradního pivovaru, která je obohacená o byt sládka a šalandy pro tovaryše. Nově zařízené prostory mohou návštěvníci obdivovat od 1. 7. 2022. Z tradičních akcí na Bítově se návštěvníci mohou těšit na Velikonoce na hradě (16.–17.4.2022), Mezinárodní den památek a sídel (23.–24.4.2022), výstavu obrazů známého znojemského malíře Pavla Davida, šermíře a lukostřelce (prázdninové měsíce), noční divadelní prohlídky (20. 7. a 3. 8.2022), Hradní kaprobraní (24.–25. 9. 2022), Hradní pouť (13.–14. 8. 2022), Dny evropského kulturního dědictví (17.–18. 9. 2022), Vánoční prohlídky (10. a 11. 12. 2022). Mimořádnou událostí bude letos na Bítově výstava k 110. výročí příchodu barona Jiřího Haase na hrad. Výstava seznámí návštěvníky s historií rodu Haasů. O slavném rodu se poprvé mluví ve spojení s porcelánkou Haas a Czjzek založenou r. 1792, nejstarší porcelánkou u nás. Výstava by měla být otevřena od 1. 7. 2022.

Zámek Bučovice uvítá své návštěvníky od soboty 26. března 2022 květinovou výstavou Návrat tulipánů. V reprezentačních prostorách zámku můžete obdivovat nejen květinové vazby a aranžmá, ale v sobotu 26. 3. 2022 proběhne i komentovaná prohlídka s ukázkami aranžování květin. Těšit se můžete na koncert Moravského komorního orchestru, který proběhne v Dlouhém sále zámku 27. března od 18 hodin nebo na Jihomoravskou výstavu bonsají na arkádovém nádvoří od 29. 4 do 1. 5. 2022. A určitě si nenechte ujít Zámecký košt vín na nádvoří zámku v sobotu 14. 5. 2022. V červnu proběhnou kostýmované prohlídky zámku v rámci městských slavností k 700. výročí Bučovic. V létě to budou tradiční noční divadelní prohlídky (23. 7. 2022) a zámecké filmové léto (27.–30. 7. 2022).

Zámek Kunštát otevírá pro návštěvníky v sobotu 2. dubna 2022. V dubnu je na zámku otevřen pouze výběrový okruh V erbu tří pruhů: páni z Kunštátu a jejich hrad. Od května se ve své původní kráse představí návštěvníkům restaurovaný Rytířský sál, který je součástí základního okruhu Reprezentační prostory jižního křídla. V letech 2019–2022 v rámci projektu realizovaného z prostředků IROP ve výši 1 893 452,- Kč bylo zrestaurováno pět barokních velkoplošných portrétů rytířů řádu Zlatého rouna a neobarokní intarzovaná parketová podlaha. Z vlastních zdrojů zámku byly zrestaurovány a osazeny klasicistní válcová keramická kachlová kamna a byla rovněž památkově opravena veškerá okna sálu. V sobotu 30. dubna se v zámecké kapli sv. Josefa bude konat mše svatá. V červenci (9. 7. 2022) a srpnu (6. 8. 2022) se můžete těšit na noční kastelánské prohlídky O zapomenutém divadle, které proběhnou v rámci projektu Rok šlechtických slavností. A v době adventní to budou tradiční koncerty v Pilastrovém sále.

Na zámku v Lednici byla sezóna zahájena již v únoru a do konce března jsou otevřeny vždy o víkendech I. prohlídkový okruh a skleník. Od 2. dubna budou v provozu II. a III. okruh, minaret a Janův hrad. Zámecký park je otevřen celoročně. Pro návštěvníky jsme připravili řadu osvědčených kulturních akcí – Muzikály v Lednici, koncert skupiny Olympic, koncerty v rámci Lednicko-valtického hudebního festivalu, noční hrané prohlídky, vystoupení tanečníků Duncanovy konzervatoře nebo srazy historických vozidel. Upřesňující informace budou postupně zveřejněny na webu zámku.

Zámek Lysice otevírá první dubnový víkend, tedy v sobotu 2. a v neděli 3. dubna 2022. Zámecká zahrada a skleníky však zůstávají kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřeny. Obnova zámecké zahrady a skleníků vyjde na 179 miliónů korun (dotace z Ministerstva kultury ČR –  Péče o národní kulturní dědictví I). Práce byly zahájeny v říjnu 2021 a dokončeny budou do konce roku 2023. Obnovenou zahradu v plné kráse, tak návštěvníci uvidí na jaře v roce 2024. O velikonočních svátcích se můžete těšit na květinovou výstavu Jaro s perníky na zámku (14.–18. 4. 2022). Jde o tradiční jarní květinovou výstavu tentokráte doplněnou o tradiční pečivo – perníky. A o prázdninách budou interiéry zámku obohaceny o kostýmy z pohádek, které se natáčely na lysickém zámku

Zámek Milotice se na sezónu připravil ušitím dalších replik historických šatů, které budou k vypůjčení v rámci kostýmových prohlídek. Na návštěvníky budou v prohlídkové trase čekat také dva zrestaurované kusy mobiliáře. Pro kuřácký salon bylo opraveno křeslo z poloviny 18. století s rotangovým výpletem, řezbami a zlacením. Pro pokoj hraběte Choiseula pak byl zrestaurován odkládací stolek z třicátých let 19. století. I v Miloticích chystají velikonoční prohlídky (14.–18. 4. 2022), poutní mši v zámecké kapli (16. 5. 2022), koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae (20. 6.  2022), noční prohlídky (červenec–srpen), Trh místních produktů a řemesel (18. 9. 2022). V sezoně 2022 už bude částečně zpřístupněna zámecká bažantnice, která od února 2021 prochází kompletní obnovou.

Hrad Pernštejn otevře svou bránu v sobotu 2. dubna. V dubnu můžete vybírat ze dvou prohlídkových okruhů a určitě nesmíte minout nově otevřenou Pernštejnskou zahradu. Do konce dubna bude probíhat oprava střechy brány na 1. nádvoří, střech nástupního schodiště do paláce a oken v přírodovědné sbírce. Opravy budou probíhat za plného návštěvnického provozu, ale zabrána bude část 5. nádvoří a návštěvníci budou chodit na prohlídky brankou pod hranolovou věží. Návštěvníci se mohou těšit na Slavnosti Pernštejnského panství (2.–3. 7.) nebo zahradní slavnost, kterou plánujeme na konec července.

Zámek Rájec nad Svitavou se konečně po dvou letech vrátil v plném rozsahu k pilotní akci, kterou je a vždy byla výstava kamélií. Rok 2022 se věnuje v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů šlechtickým slavnostem. I proto téma letošní rájecké výstavy Kamélie a slavnosti života se týkalo významných rodinných událostí původních aristokratických majitelů, rodu Salm-Reifferscheidt. Kvetoucí keře kamélií a aranžmá z živých květů doplnily osobní sbírkové předměty upomínající na narození dětí, blahopřání ke křtu, ocenění pracovních úspěchů, nebo životních jubileí, z nichž nejedno doprovázely květiny. Výstava se konala od 25. 2. 2022 do 6. 3. 2022 v reprezentačních sálech I. prohlídkového okruhu. Celkem včetně skleníků výstavu navštívilo 10 184 osob. Další plánovaná výstava v II. prohlídkové trase, tedy v soukromých apartmánech rodiny Salm, představí skryté sbírky zámku v Rájci, které souvisejí s jednoduchým domácím muzicírováním v aristokratických salonech. Kromě historických hudebních nástrojů, flašinetů, hracích skříněk a pomůcek pro domácí hudební výuku, bude mimořádně otevřen hudební pokoj s klavírem. Výstava se na rájeckém zámku uskuteční od 1. 7. do 4. 9. 2022. V plánu na letošní rok jsou také tradiční koncerty v cyklu Concentus Moraviae, nebo Kruhu přátel hudby v Rájci-Jestřebí, ale také zcela nové akce jako místní řemeslný jarmark 21. 5. 2022, řada akcí pro děti, nebo přednášky na téma Salmové a divadlo, v rámci oslav Roku šlechtických slavností.

Zámek Uherčice otevře 2. dubna  2022  novou prohlídkovou trasu Apartmán knížete Odoarda. Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nově opraveného severního křídla a seznámí je s historií posledního šlechtického rodu Collalto et San Salvatore, zejména pak s osobou knížete Odoarda, který na počátku 19. století provedl rozsáhlou přestavbu této části zámku. V dubnu je zámek otevřen o víkendech, v květnu pak od úterý do neděle.

 Zámek ve Valticích otevřel prohlídkový okruh Knížecí byt: Apartmán Františka I. z Liechtensteinu již na začátku února a poslední březnový víkend otevře Hlavní reprezentační okruh s více než dvaceti reprezentativními místnostmi někdejší rezidence lichtenštejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů v rakousko-uherské monarchii. A na velikonoční víkend opět připravujeme na valtickém zámku bohatý program pro širokou veřejnost. Na nádvoří bude hrát cimbálová muzika a připravena je i degustace vín. V pátek, v sobotu a v neděli budou před zámkem stánky s rukodělnými výrobky, na vnitřním nádvoří stánky s občerstvením a valtickými víny. Čestné nádvoří zámku budou zdobit maxi vajíčka a jiné velikonoční dekorace. Sobotní i nedělní program zpestří také historické kostýmy z ateliéru Šárky Tóthové.

Hrad Veveří otevírá své brány v sobotu 2. dubna 2022. Pokud jste v loňském roce neviděli nově instalovanou prohlídkovou trasu, tak se určitě zastavte. Nově upravená prohlídková trasa připomíná významného majitele hradu Veveří prince Gustava Vasu, posledního mužského potomka švédského panovnického rodu Vasa, který hrad vlastnil v letech 1830–1844. Z připravovaných akcí zmíníme Sraz automobilových veteránů (1. 5. 2022), Řeckou sobotu na hradě Veveří (28. 5. 2022), Lughnasad (5.–6. 8. 2022) a Moravské hrady.cz (12.–13. 8. 2022).

Zámek Vranov nad DyjíNový Hrádek u Lukova otevřou v sobotu 2. dubna 2022. V dubnu bude otevřeno o víkendech a v květnu od úterý do neděle. Od dubna bude otevřena i středověká strážní věž, která původně stála samostatně a přiléhala k vysoké obvodové hradbě. Její přízemí sloužilo jako vězení, kterým v současné době návštěvníci projdou a poté vystoupají 109 schodů na vrchol a shlédnou z vyhlídky nejen zámecké střechy, most, zahradu a kapli, ale především meandr řeky Dyje a městečko pod zámkem. Prohlídkový okruh Soukromé pokoje bude od května doplněn o restaurovaný pastelový portrét matky posledního majitele zámku, baronky Wense. A po roční přestávce, kdy proběhla oprava dřevěné podlahy napadené dřevomorkou,  bude zpřístupněna ložnice Michala Josefa s tajnými dveřmi. Rok šlechtických slavností připomene v říjnu instalace lovecké hostiny v zámecké jídelně.

Vila Stiassni je celoročně otevřená, vždy v pátek, v sobotu, v neděli a v pondělí. Letošní sezónu zahájila výstavou květinových aranžmá "Shakespeare altro", kdy se do interiéru vily vrátila záplava květin, která v časech, kdy vilu obývali její stavitelé, nebyla ničím neobvyklým. Výstava trvala od 11. 3 do 21. 3. 2022. Na Velikonoční pondělí 18. dubna se do zahrady vily Stiassni vrací tradiční a oblíbená akce, kdy zahradu zaplní stovky vajíček, která děti, ale i hraví dospělí, hledají. Těšit se můžete i na  setkání se zajímavými osobnostmi hudebního či sportovního světa v rámci prohlídek Hvězdy v černobílé, které se konají v květnu a v červenci.  I v letošním roce se vila zapojí do Víkendu otevřených zahrad, a že tu bude vážně živo a rušno, tak to se přijďte přesvědčit (11.–12. 6. 2022). A vila Stiassni se vydá Po stopách šlechtických rodů víkendem s názvem Šlechtické zábavy nejen pro šlechtu (18.–19. 6. 2022) a bude to víkend plný sportů rodiny Stiassni, nebude chybět jízda na koni, šermířský a tenisový turnaj a další aktivity. Na konci srpna můžete ve vile zažít Hradozámeckou noc a na konci roku nebude chybět adventní program a vánoční výzdoba vily.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Bc. Jan Binder

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 515 294 622, 728 779 105
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Bítov
1/, Bítov 1

Ivana Holásková

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 519 340 128, 602 550 587
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Lednice
Zámek 1/, Lednice na Moravě

Bc. Martina Rudolfová

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 516 472 235
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Lysice
Zámecká 1/, Lysice

Zdeněk Škrabal

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 566 566 101
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Pernštejn
Pernštejn 16/, Pernštejn
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kontakt v běžné pracovní době.

Mgr. Evžen Boček

 • správce objektu - kastelán
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Milotice
Zámecká 1/, Milotice u Kyjova

Bc. Radim Štěpán

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 516 462 062, 602 343 337
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Kunštát
Zámecká 1/, Kunštát na Moravě

Mgr. Lenka Uedlová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 549 420 164, 724 703 429
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Veveří
Hrad Veveří 1239/1, Veverská Bítýška
Nepodléhá CC

Bc. Jana Burianková

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 517 383 135, 724 095 281
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Bučovice
Zámek 1/, Bučovice

Mgr. Zdeňka Kalová, DiS.

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 516 432 013, 725 007 229
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Rájec nad Svitavou
Blanenská 1/, Rájec-Jestřebí
Nepodléhá CC

Bc. Radek Ryšavý

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 882 294
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Palackého 262/34, Brno

PhDr. Richard Svoboda, MBA

 • správce objektu - kastelán
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Valtice
Zámek 1/, Valtice
Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Konečná

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 734 469 039
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A vila Stiassni v Brně
Hroznová 82/14, Brno

Ing. Alena Lysá

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 515 298 396, 773 785 280
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Uherčice
1/, Uherčice u Znojma 1