Památky Zlínského kraje otevírají své brány. Těšit se můžete na tradiční akce a bohatý doprovodný program

Hrad Buchlov, zámek Buchlovice, zámek Vizovice a Květná zahrada v Kroměříži rozjíždějí letošní sezónu bez zpoždění a bez nutnosti nošení respirátorů v prostorách památkových objektů. A co pro nás v nové sezóně památky připravily? Těšit se můžete na květinové výstavy v Buchlovicích, na oblíbené noční prohlídky na Buchlově, kostýmované hudebně laděné prohlídky ve Vizovicích či na koncerty v Květné zahradě v Kroměříži.

Po stopách šlechtických rodů
Dvanáctý ročník prestižního projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů se v letošním roce zaměří na fenomén šlechtických zábav a slavností v nejširším významu. Šlechtická sídla, zahrady a parky, které dnes spravuje Národní památkový ústav, tvořily kulisu širokého spektra slavností od středověku až do poloviny 20. století. V interiérech i depozitářích hradů a zámků je dodnes uložena řada tematických předmětů, které byly kdysi němými aktéry těchto šlechtických kratochvílí. Rok šlechtických slavností se promítne do kulturních akcí památek napříč Národním památkovým ústavem.

Královský hrad Buchlov otevírá svou bránu návštěvníkům v sobotu 2. dubna 2022. V dubnu bude  otevřeno pouze o víkendech a Velikonočních svátcích. Ve všední dny bude hrad zcela uzavřen, a to i areál hradu. Důvodem jsou probíhající práce na opravě střechy hospodářských objektů na druhém nádvoří. Předpokládané dokončení těchto prací je v září tohoto roku. Celková cena opravy bude více než 20 mil. Kč. A i v letošním roce budou práce probíhat za plného návštěvnického provozu a návštěvníci tedy budou mít možnost vidět, jak technicky náročné jsou opravy na památkách. Co se týká kulturních akcí, tak se návštěvníci Buchlova mohou těšit na tradiční červencové noční prohlídky a taky na vánoční Štěpánskou akci. A spoustu novinek čeká i na prohlídkové trase. V barokní ložnici bude k vidění zrestaurovaný a novým rámem opatřený obraz  Otislava z Kopenic v nadživotní velikosti.  A v druhém patře prohlídkové trasy byla do expozice věnované Berchtoldům doplněna část sbírky obuvi, která byla dlouhodobě zapůjčena v Muzeu Jihovýchodní Moravy. Jde  třeba o dětské botičky ze Sibiře, ušité z tulení kůže, tradiční asijskou obuv z hedvábí zvanou „zlatý lotos“, která je zajímavá svou miniaturní velikostí nebo také hedvábné střevíčky šlechtičen z 19. století. Nejstarším kouskem sbírky je dámský vyšívaný pantoflíček, který je datován okolo roku 1610 a mohla ho tudíž nosit některá dáma z rodu Zástřizlů.

Zámek Buchlovice otevřel zámeckou zahradu veřejnosti 1. března 2022 a interiéry zámku jsou přístupné již o březnových víkendech s prohlídkami vždy v 11.00 ve 13.00 a v 15.00 hodin.
V měsíci dubnu bude zámecký park otevřen denně a prohlídky zámku budou probíhat jednak o víkendech (od 9.30 do 16.00 hodin), ale taky ve všední dny, kdy budou prohlídky zámeckých interiérů vždy v 11 a ve 14 hodin. Návštěvníci zámku Buchlovice se mohou těšit na květinové výstavy. Tulipománie, výstava tulipánů, jejich vazeb a aranžmá dalších jarních květin proběhne  o velikonočních svátcích 15. –18. dubna 2022. V červnu se zámek Buchlovice zapojí do Víkendu otevřených zahrad a v červenci to bude opět květinová výstava, tentokrát růží. Sezónní výstavou (červenec–říjen) zaměřenou na téma slavností z grafické sbírky Berchtoldů se zámek připojí Roku šlechtických slavností.  A poslední letošní akcí budou Vánoce na zámku.

Zámek ve  Vizovicích otvírá v sobotu 2. dubna 2022 přesně úderem 10 hodiny. Na prohlídkové trase můžete jako novinku obdivovat portrétní miniaturu v koženém cestovním pouzdře, představující barona Rüdigera Stillfried-Ratenitz, příslušníka rodu Stillfriedů, vlastnících vizovický zámek od roku 1838. Portrét je umístěn v pracovně na základním prohlídkovém okruhu. Po komplikovaném restaurování se vrátil na základní prohlídkový okruh obraz Trojstěžník od neznámého holandského malíře. A v jarních měsících budou mít návštěvníci možnost sledovat restaurování velkých rokokových kachlových kamen přímo v ložnici hraběte. Nově bude letos otevřeno i v sobotu dopoledne během svatebních obřadů, a to na privátním okruhu a prohlídce zámecké kaple. Individuální prohlídkový okruh pro nadšence a milovníky památek je  přístupný na objednávku. Z kulturních akcí si nenechte ujít květnové prohlídky – Pracovní den postaru a děti budou nadšené z kostýmovaných hudebních prohlídek – Jak (ne)natočit pohádku (12. června). V červenci se můžeme těšit na oblíbený Piknikový den (24. července) a poslední srpnový den proběhne Hradozámecká noc. Na dny 16. a 17. září si včas rezervujte noční prohlídky, budete se bát a bude to stát za to. V říjnu (26. října) to pak budou dušičkové prohlídky pro malé i velké. Na sv. Martina připadne Svatomartinské provázení a Vánoce doprovodí výstava betlémů v zámecké kapli a vánoční výstava.

Květná zahrada v Kroměříži je historickou celoročně otevřenou památkou. Nabízí prohlídku pozdně barokní zahrady po celý rok, mimo krátké přestávky, kdy se připravuje výstava kamélií. Květná zahrada se i letos připojí k červnovému (11.–12. června) Víkendu otevřených zahrad. Taktéž v červnu proběhnou v Květné zahradě koncerty v rámci 23. ročníku hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2022, na kterou naváže Letní hudební akademie Kroměříž a spolupráce Květné zahrady při organizaci programu mezinárodní konference muzejníků ICOM Praha 2022.

Bude pokračovat obnova Kolonády (obnova krovu, krytiny, historické balustrády a terasy pro turisty). Měla by být dokončena do konce roku 2022. Celková cena opravy se vyšplhá téměř na 29 mil. Kč. Pokračovat budeme v pravidelném zmlazování okrasných tvarovaných stěn a loubí. Letos se milovníci Květné zahrady dočkají také zajímavých úprav ve vybraných broderiích.

 

Více informací a podrobnosti ke kulturním akcím najdete na webových stránkách památkových objektů.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Bc. Ivana Šupková

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 572 434 241
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Buchlovice
náměstí Svobody 13/, Buchlovice

Jana Pluhařová

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 577 452 762, 724 316 410
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Vizovice
Palackého nám. 376/, Vizovice

Ing. Rostislav Jošek

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 787 210
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Buchlov
Polesí 418/, Buchlovice

Mgr. Zdeněk Novák

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 887 104
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Kroměříž
Květná zahrada, Gen. Svobody 1192/39, Kroměříž