Zuzanko, pojď dolů na zahradu! Workshop věnovaný vypravěčství ve vile Stiassni

Ve dnech 8. – 9. října 2021 se v brněnské vile Stiassni uskutečnil workshop pro průvodce zaměřený na osvojení si dovednosti vypravěčství.

Památky jsou plné příběhů. Ne vždy se však daří poutavě je podat. Vyprávění příběhů či vypravěčství je totiž umění. Skutečně uměleckou rovinu této dovednosti podtrhuje anglický název profese storytelling.

Kompetence vyprávění příběhů si měli možnost ve dnech 8. a 9. října procvičit stálí i sezónní průvodci a to pod vedením brněnské profesionální vypravěčky Dominiky Šindelkové. Účastníci workshopu nejprve absolvovali prohlídku památky vedenou kastelánkou Kateřinou Konečnou. Následně se rozdělili do skupin, které se hlouběji věnovaly zvolené postavě spojené s historií místa. Kladli si otázky, které měly za cíl hlouběji postavu uchopit, např.: Jak mohla chodit? Jaké bylo její typické gesto? Co mohla mít v kapse? Čeho se obávala a v co doufala? Jak vypadal její běžný den?

Čas věnovaný prozkoumávání vily a jejích obyvatel byl následně zúročen ve výstavbě krátkých příběhů. Vyvrcholením setkání byla „řetězová“ prohlídka, při níž se všichni účastníci workshopu vystřídali v roli vypravěčů a posluchačů.

Workshop v praktické rovině ověřil možnosti propojení storytellingu a provázení po památkách. Za jakých okolností a v jakém časovém rozsahu by bylo možné prohlídku takto obohatit? Mohl by například průvodce upřít pozornost návštěvníků na balkon vily, aby si tam představili továrníkovu dceru, jak na ni volá matka Hermína? Do jaké míry je možné dát při prohlídkách prostor fabulaci či jemněji řečeno „rozžívání příběhů“? Více než v rámci živé diskuse nalezli průvodci na tyto otázky odpověď praxí: Vyprávět příběh v historickém prostředí se záměrem nejen zprostředkovat zážitek, nýbrž také předat informace je velká zodpovědnost, které odpovídá náročná příprava. Každý z účastníků strávil ve vile dva půldny, aby získal kompetence pro třeba jen dvouminutový vstup. K tvůrčí interpretaci památky je třeba také důvěra, které se účastníkům workshopu dostalo ve vile Stiassni vrchovatě. Organizátoři za to velmi děkují!

Workshop byl uspořádán v rámci projektu NAKI, který se zaměřuje na revitalizaci průvodcovské služby po památkách. Participují na něm Národní památkový ústav a Pedagogická fakulta Karlovy univerzity.