Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17.–19. století s důrazem na roubené stavby

Výstava autora ing. arch. Jana Veselého, realizovaná ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram - Muzeem vesnických staveb, si klade za cíl zachytit rozmanitost stále se zmenšujícího fondu tradičních venkovských obydlí jižního Sedlčanska. Je zaměřena především na roubené obytné domy, představuje ale i vybraná zděná stavení. Prezentuje několikaletou dokumentační činnost zahrnující stavebněhistorické průzkumy, zaměřování, dendrochronologické analýzy i sběr historických dokumentů. Panely výstavy návštěvníka postupně seznamují s historií regionu, jeho hospodářstvím a sociální strukturou a ukazují podobu dochované zástavby v jednotlivých vsích. Dokumentace samotných staveb pak zahrnuje stručnou historii, plány současného stavu s vyhodnocením stavebního vývoje, a historické i současné fotografie.
 
Otevírací doba v červenci a srpnu: úterý až neděle 9–18 hodin
v září a říjnu: úterý až neděle 9–17 hodin
Expozice je umístěna v polygonální stodole z Podolí u Vojkova.
 

Výstava vznikla v rámci plnění výzkumného cíle Národního památkového ústavu: Výzkum nemovitých památek v ČR, financovaného z institucionální podpory MK ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.