Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Středočeského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Více o našem pracovišti

Poskytujeme tyto služby

Medailonek ředitele

Ing. Jan Žižka

V letech 1973–1978 vystudoval stavební fakultu ČVUT, kde jeho počínající zájem o historické stavby zásadním způsobem ovlivnila Doc. Ing. arch. Milada Radová, CSc. Po krátkém působení v projekci SÚRPMO nastoupil v roce 1980 do Střediska státní památkové péče a ochrany přírody a jeho nástupcům, po dnešní územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze, zůstal věrný dodnes. V letech 1985–1987 absolvoval postgraduální studium na FA ČVUT.

Číst celý medailonek

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Hana Nesměráková

  • organizační pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 201, 775 443 965
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha 13011

Akce

Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17.–19. století s důrazem na roubené stavby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec

1. 7. 2022 – 31. 10. 2022

Může se lišit jednotlivé dny

Ohrožené památky

  • Viniční dům s kaplí představuje typologicky ojedinělou stavbu. Přízemní zděná budova viničního domku je zakončena zvýšeným objektem kaple, jedná se...

  • Areál staveb z 18. a 19. století se nachází v sousedství zámku renesančního původu. Je přímo zapojený do zástavby menší vesnice a je situovaný v jejím...

  • Torzo gotického hradu bylo opuštěno již v šestnáctém století. Zbytek výstavného a po architektonické stránce mimořádně významného objektu, situovaného...

  • Barokní zámek s hospodářským dvorem byl postaven v osmnáctém století, později došlo k menším úpravám. Patrová stavba je čtyřkřídlé dispozice s...


Inspirujte se

E-shop

Zkoumání historických staveb

470 Kč

Detail

Dějiny evropské architektury II.

1 000 Kč

Detail

Dějiny evropské architektury I.

660 Kč

Detail

Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

750 Kč

Detail

Vízmburk

200 Kč

Detail

Témata roku 2022

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná.