Výstavy, publikace a filmový archiv

NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se vedle odborné činnosti věnuje také řadě vzdělávacích a osvětových aktivit, jako je vydávání publikací a pořádání výstav pro nejširší veřejnost. Součástí jeho fondu je i filmových archiv s více jak 70 krátkými filmy z těžební oblasti.