Discount

Nizozemská zátiší / Dutch still life paintings

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2014

Place:

Praha

Language:

English, Czech

Number of pages:

208

ISBN:

978-80-87104-93-4

catalog printed-publication

340 Kč200 Kč

in stock

Buy

Česko-anglická publikace velkorysého formátu pojednává o nizozemských zátiších z doby pozdní renesance a baroka. Ta představují jednu z nejoblíbenějších kapitol evropské malby. Vzhledem k náboženským válkám 16. století řada umělců odcházela do vzdálených končin a lákavou oblastí se pro ně stalo i světové kulturní centrum, jakým byla Praha za vlády Rudolfa II. V návaznosti na rudolfinské sbírky holandských zátiší se pak v zemích Koruny české zejména v době baroka formovaly skvělé šlechtické umělecké kolekce, dnes soustředěné v Národní galerii v Praze, ve fondu Pražského hradu, nebo ve sbírkách českých hradů a zámků. Publikace je doplněna mnoha barevnými reprodukcemi.

Obsah:
 • Předmluva / Introduction

 • K dějinám Nizozemí / The history of the Netherlands

 • Sbírky a sběratelé nizozemského umění v zemích Koruny České / Collections and collectors of Dutch art in the lands of the Czech Crown

 • Pojem "zátiší" / The notion of "still life"

 • Trhová a kuchyňská zátiší / Market and kitchen still lifes - Pronk-stilleven

 • Příprava jídla / Food preparation

 • Prostřené stoly / Laid tables

 • Vanitas / Vanitas

 • Řeč květů / The language of flowers

 • Rostlinné motivy sedmnáctého století v nizozemské malbě / Plant motifs in seventeenth-century Dutch painting

 • Nizozemí a kultura květin / Netherlands and culture od flowers

 • Náboženská motivace v nizozemském zátiší / Religious themes in a Dutch still lifes

 • Ovocná zátiší aneb k čemu svádí chutné pohledy / Fruit still life or what brings tasty fruits

 • Lovecká zátiší / Hunting still life

 • Trompe l´oeil / Betreigerje

 • Následovníci / Followers

 • Výběr autorů a jejich děl / Painters and their works

 • Literatura / Bibliography


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)