Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu.
 Ty nejpovedenější jsme nominovali na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Zříceniny hradního paláce, stav po provedení konzervačních prací; v popředí pilíř, vlevo zbytek průčelí se vstupem do interiéru

Poměrně odlehlá a vysoko položená zřícenina Starého Světlova (609 m n. m.) uchovává řadu významných dokladů středověkého stavitelství. Především se...

Detail morového sloupu po restaurování

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice se nachází na Riegrově náměstí v historickém centru města Kroměříž a byl realizován v letech 1716–1725 jako...

Zámek Lešná po obnově střešního pláště

Zámek Lešná s přilehlým areálem představuje cenný doklad vývoje zahradní kultury i životního stylu šlechty v 19. století. Když se stal vlivem dalšího...

Záchrana valašské venkovské usedlosti

Areál venkovské usedlosti čp. 285 tvoří obytná chalupa, výminek s ovčínem, chlévem a komorou pod jednou střechou, další samostatný chlév a komora. Objekt...

Pozůstatky středověkých stavebních konstrukcí v klášteře na Velehradě

Během revitalizace části prostor barokního kláštera na Velehradě, ve kterých se v současné době nachází gymnázium, našli archeologové pozůstatky...

Jídelna Libušín po obnově získala zpět svou barevnost a výraz z přelomu 19. a 20. století

Jídelnu Libušín, která je součástí areálu národní kulturní památky Pustevny, fatálně poškodil v březnu 2014 požár. Za průběžných průzkumů torza a...