Památky děkují

Rozhodněte o vítězi ceny Památky děkují v on-line hlasování. Tato cena veřejnosti je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Který z nominovaných projektů získá váš hlas?

Ceny Patrimonium pro futuro, které Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu na území České republiky, hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce.

Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v několika kategoriích: Obnova památky; Restaurování; Objev, nález roku; Prezentace a popularizace; Záchrana památky; Příkladná správa a prezentace památkových objektů; Osobnost památkové péče.

Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce NPÚ Nadě Goryczkové, která ocenění uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Laureáti k ceně a diplomu získají také roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

V roce 2015 se mohla do hodnocení poprvé zapojit i veřejnost. Formou on-line hlasování na stránkách NPÚ vybírají účastníci z nominovaných počinů ten, který je nejvíce zaujal. Při slavnostním udílení potom získává cenu veřejnosti Památky děkují.

Podrobně o on-line hlasování

  • Veřejnost může v on-line hlasování rozhodnout o vítězi ceny Památky děkují. Svůj hlas můžete dát některému z nominovaných projektů, jejichž přehled naleznete níže.

  • Pro svého favorita můžete hlasovat do 30. září.

  • Po stisknutí tlačítka "Hlasovat" budete vyzváni k zadání vaší e-mailové adresy. Aby byl váš hlas započítán, potvrďte prosím svou volbu kliknutím na odkaz, který následně obdržíte e-mailem. Z každé e-mailové adresy můžete hlasovat pouze jednou.

  • Laureáti ocenění Patrimonium pro futuro, včetně držitele ceny veřejnosti Památky děkují, budou vyhlášeni 15. listopadu 2024 na slavnostním galavečeru z Nové scény Národního divadla v Praze v přímém přenosu České televize.

Bartolomějské návrší v Kolíně, čp. 24 po obnově

Chrám sv. Bartoloměje na akropoli městské zástavby je dominantou města Kolín. Obklopují ho další hodnotné stavby s dochovanými středověkými konstrukcemi,...

Jízdárna ve Světcích, celkový pohled, 2024

V loňském roce byla dokončena náročná, přes dvacet let trvající obnova jízdárny ve Světcích u Tachova. Mimořádné památce ve stylu romantismu, které v...

Sloupový sál, interiéry po obnově | © Správa železnic

Správa železnic již několik let postupně obnovuje historickou budovu pražského hlavního nádraží, známou jako Fantova. Budova postavená v letech 1901–1909...

Synagoga v Budyni nad Ohří, po obnově

Výstavba budyňské synagogy je datovaná do roku 1786. Také tuto stavbu, podobně jako ostatní židovské modlitebny, stihl v průběhu 20. století velice neblahý...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, po obnově

Na podzim 2023 byla dokončena dvouletá náročná obnova jednoho z nejvýznamnějších poutních barokních chrámů v České republice. Poprvé v novodobé historii...

Kaple sv. Petra a Pavla, po obnově

Volně stojící kaple sv. Petra a Pavla z 18. století je symbolem i dominantou malé obce Bílý Kámen na Jihlavsku. Po dlouhé roky byla udržována víceméně...

Predela, po restaurování

Bývalý retábl hlavního oltáře sv. Kateřiny z kostela sv. Kateřiny v Chrudimi je výjimečnou pozdně středověkou prací z dílny Vratislavského mistra z let...

SZ část hřbitova, po restaurování

V kraji, kde je sepulkrální umění obvykle upozaděno a nejčastěji ponecháno svému osudu, se podařilo zachránit v areálu kostela Narození sv. Jana Křtitele...

Valašské Meziříčí, pozůstatky osídlení

Na základě stavebních úprav náměstí ve Valašském Meziříčí proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, který pokrýval téměř celou jeho...

Panské sídlo po restaurování

Vdovské sídlo Anny z Roggendorfu († 1562), matky posledních Rožmberků, je součástí areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově. Během...

Unikátní zlatá mince z roku 1529 | © Jiří Hána

Dům zakladatele města Jáchymov Štěpána Šlika patří mezi nejstarší budovy, které na nezastavěné ploše krátce po zahájení těžby stříbrných rud...

Freska sv. Markéty, po restaurování

Dvůr Kalec vystavěný na počátku 18. století náleží do mimořádného souboru hospodářských dvorů plaských cisterciáků. V roce 1948 byl zestátněn a...

Dolní Věstonice, fresky

Unikátní nález rozsáhlé umělecké malířské úpravy stěn a klenby kostela sv. Michaela Archanděla zcela mění názor na podobu jeho interiéru. Svou hodnotou...

Český Krumlov, centrum Port 1560

Rozsáhlý komplex budov pivovaru Eggenberg byl před zahájením prací v roce 2021 v neutěšeném stavu. Díky příkladné spolupráci investora s Národním...

Zámek Červená Řečice

Areál renesančního zámku pevnostního typu s mimořádně pozoruhodným a téměř kompletně dochovaným opevněním nemá v rámci raně novověké architektury na...

Jáma Julie, celkový pohled od haldy vč. Dolu Jan Šverma | © o. p. s. Důl Jan Šverma

Jáma Julie je součástí areálu bývalého Dolu Jan Šverma ve východním podhůří Krkonoš, nedaleko Žacléře. Zatímco většina dolů v dané oblasti po roce...

publikace Ústřice a breviář

V loňském roce vydalo plzeňské pracoviště NPÚ výpravnou publikaci završující náročný archeologický výzkum v objektu kláštera v Plasích. Při něm byla...

Zvon Panna Marie

V jediné věži loketského kostela se až do roku 1942 nacházely čtyři zvony. Tři z nich byly zrekvírovány pro válečné účely a na místě zůstal jen...

Terezínov v Albeři, 2023

Jednopatrový empírový zámeček s barokními prvky na východním okraji obce Albeř je jedním z nemnoha příkladů památek, které se ocitly na hraně totální...

Vodojemy na Žlutém kopci

V blízkosti samotného centra Brna se na Žlutém kopci pod rozsáhlou travnatou plochou nachází historické vodojemy. Po roce 2000 se tento areál ocitl v hledáčku...

Huť Barbora, po obnově

Železářskou huť Barbora s vysokou pecí a slévárnou nechal v letech 1805–1810 postavit Rudolf hrabě z Vrbna. Po ukončení provozu roku 1874 objekt sloužil...

Kapucínský klášter v Žatci, po obnově

Kapucínský klášter s kostelem Korunování Panny Marie a klášterní zahradou byl vystavěn v letech 1676–1684 na jižním předměstí Žatce. Provoz kláštera...

Vartenberk, pohled od JV, 2021

Areál zámku se nacházel kvůli dlouhodobé degradaci a požáru na konci osmdesátých let 20. století v havarijním stavu. Byl kompletně bez střech, měl...