Veřejnost může v novém ročníku soutěže Patrimonium pro futuro dát hlas dvěma kandidátům z Karlovarského kraje

Až do čtvrtka 30. září 2021 mohou milovníci památek v internetovém hlasování na webu Národního památkového ústavu vybírat vítěze zvláštního ocenění „Památky děkují“. To je součástí již tradičního každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“. V letošním ročníku soutěže se o podporu veřejnosti v internetovém hlasování uchází i dva nominované návrhy z Karlovarského kraje, a to: 1) Záchrana kostela sv. Urbana v Karlových Varech – Rybářích (kategorie Záchrana) 2) Veřejné dílny v Chebu přiblížily středověké stavitelství (Kategorie Prezentace a popularizace).

Od letošního ročníku bude odborná porota soutěže „Patrimonium pro futuro“ vybírat vítěze nově v šesti namísto na místo původních čtyř kategoriích (obnova památky; restaurování; objev, památková konverze; objev/nález; prezentace a popularizace; záchrana). Veřejnost pak v internetovém hlasování může podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

V internetovém hlasování je možné dát svůj hlas právě jednomu z celkem 34 kandidátů, které do celostátního kola nominovala jednotlivá krajská územní odborná pracoviště NPÚ.

V letošním ročníku soutěže se o podporu veřejnosti v internetovém hlasování uchází i dva nominované návrhy z Karlovarského kraje, a to:

  1. Záchrana kostela sv. Urbana v Karlových Varech – Rybářích (kategorie Záchrana)
  2. Veřejné dílny v Chebu přiblížily středověké stavitelství (Kategorie Prezentace a popularizace)

Profily všech navržených kandidátů včetně hlasovacích tlačítek jsou k dispozici na webu Národního památkového ústavu, na němž získají hlasující informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil a profily všech navržených kandidátů. Hlasovat však lze pouze pro jednoho z navržených. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do čtvrtka 30. září. Slavnostní vyhlášení se pak uskuteční na podzim tohoto roku v Praze.

Cenu Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“ s podtitulem „Společenské ocenění příkladů dobré praxe“ vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.