Loket postoupil do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku 2021

Loket postoupil do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku 2021. Město zvítězilo v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. V Karlovarském kraji se letošního kola soutěže zúčastnila čtyři města – kromě Lokte ještě Cheb, Horní Slavkov a Karlovy Vary. Vyhlášení vítěze celostátního kola je plánováno u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel v dubnu 2022.

Loket svedl v krajském kole soutěže vyrovnaný souboj s loňským krajským vítězem, městem Cheb. Ve prospěch Lokte nakonec rozhodla mj. velikost podílu městského rozpočtu, který Loket v loňském roce věnoval na obnovu památek v městské památkové rezervaci. „Lokti významně pomohlo i to, že v loňském roce zpřístupnil veřejnosti nově obnovenou kulturní památku, Dvoranu,“ uvedla Mgr. Jelena Dědková z územního odborného pracoviště Národního památkového úřadu v Lokti, jež byla členkou krajské hodnotící komise. Hodnotící komise u Lokte vysoce ocenila také příkladné zpracování a naplňování Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón i dobrou spolupráci s orgány památkové péče. V případě Chebu komise stejně jako loni ocenila vysoký počet akcí obnovy v městské památkové rezervaci i rozsáhlou osvětovou práci, kterou provádí město Cheb a Nadace Historický Cheb v oblasti záchrany a obnovy kulturního dědictví.

Velmi dobře si v soutěži vedl také Horní Slavkov, který loni přikročil k náročné záchraně zchátralé barokní budovy děkanství a pokračovaly i práce na kostele sv. Jiří. „Horní Slavkov přes skromné rozpočtové možnosti přistupuje k ochraně a záchraně kulturního dědictví v posledních letech velmi iniciativně. V případě děkanství vzalo město na svá bedra dlouhodobou a nákladnou záchranu objektu, který před tím v rukou jiných vlastníků dlouhodobě zůstával v havarijním stavu,“ uvedla Jelena Dědková. Karlovy Vary již v minulosti obnovily většinu objektů na území své památkové rezervace a v loňském roce dokončily obnovu Mlýnské kolonády. Na druhou stranu ale dlouhodobým problémem zůstává nedořešená dopravní obslužnost v centru města či tzv. „vizuální smog“ – záplava nevhodných a nevkusných reklamních nápisů, znehodnocující architekturu Karlových Varů, k jejichž omezení zatím město nepřijalo pravidla.

Titul Historické město roku se uděluje jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento program byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS-ČMS). Vítěz krajského kola obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

V krajské hodnotící komisi kromě pracovníků Národního památkového ústavu v Lokti zasedli i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.