O hlas veřejnosti se v novém ročníku soutěže Patrimonium pro futuro uchází dva kandidáti z Karlovarského kraje

Až do pátku 30. září 2022 mohou milovníci památek v internetovém hlasování na webu Národního památkového ústavu vybírat vítěze zvláštního ocenění "Památky děkují", jež je součástí již tradičního klání o Cenu Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“. Letos se o podporu veřejnosti v internetovém hlasování mezi 35 kandidáty uchází i dva nominované návrhy z Karlovarského kraje – Nález gotických maleb v kostele v Kozlově a Záchrana Městské dvorany v Lokti.

V internetovém hlasování je možné dát svůj hlas právě jednomu z celkem 35 kandidátů, které do celostátního kola nominovala jednotlivá krajská územní odborná pracoviště NPÚ. Hlasovat lze pouze jednou, a to od 15. června do 30. září na stránkách NPÚ. Zde jsou k dispozici profily všech navržených kandidátů včetně hlasovacích tlačítek.

Nominace z Karlovarského kraje:

1) Nález gotických maleb v kostele v Kozlově  (kategorie Objev, nález roku)

2) Záchrana Městské dvorany v Lokti  (kategorie Záchrana památky).

Odborná porota dále v rámci soutěže "Patrimonium pro futuro" vybírá vítěze v jednotlivých vyhlášených kategoriích (Obnova památky; Restaurování; Památková konverze; Objev, nález roku; Prezentace a popularizace; Záchrana památky; Příkladná správa a Osobnost památkové péče). Vítězové všech kategorií i výherce internetového hlasování budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 15. listopadu 2022 na Nové scéně Národního divadla za přímého přenosu ČT Art a moderace Daniela Stacha.

Ceny Národního památkového ústavu "Patrimonium pro futuro" s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.