Archeologický výzkum východního paláce hradu Andělská Hora v roce 2022

Celkový pohled na východní palác hradu Andělská Hora od jihu. Říjen 2022.  | © Autor F. Prekop

V letošním roce probíhá další z etap stabilizace pozůstatků hradu Andělská Hora. Letos se zaměřujeme na Východní palác. Stavbu od roku 2014 zajišťuje obec Andělská Hora s významnou finanční podporou fondu záchrany architektonického dědictví, Ministerstva kultury České republiky. Realizátorem stavebních prací je letos poprvé firma BOLID-M, s.r.o. Neodmyslitelnou součástí prací je i letos archeologický výzkum. Výzkum provádíme ve spolupráci se společností ZIP, o.p.s.

Archeologický výzkum východního paláce hradu Andělská Hora v roce 2022
Filip Prekop, Jan Konůpek

Letošní archeologické práce se zaměřovaly na dokumentaci havarijního stavu roznášecího pasu střední traktové zdi a poznání původního řešení interiéru jihovýchodní části východního paláce. Otázkou rovněž bylo poznání překonání výrazného výškového rozdílu mezi severní a jižní polovinou přízemí.

Stav oblouku před zahájením prací vystihuje trojrozměrný model, zde: https://skfb.ly/oz7AT 

Je patrné, že oblouk byl již v minulosti předmětem oprav. Starší se jeví jeho západní polovina (vpravo), která je vyzděna čistě z lomového kamene a je již značně prostorově deformována. Levá, východní polovina je naopak již ze zdiva smíšeného a je relativně pravidelného tvaru. Domníváme se, že právě východní polovina se zřítila a byla znova vyzděna. Účel podezdívky v jeho střední části zatím není zcela jednoznačně určený. Může se jednat o podporu, ale také o torzo vnitřní příčky místnosti.

Interiér jižní části paláce se výrazně přizpůsobuje přirozenému tvaru skalního hřebene. Ve střední části pozorujeme vyrovnávku kamení a hliněné podlahy, dotaženou ke skalní stěně na jihu. Relativně překvapivé je vložení zdi na jihu, rovnoběžné s jižní obvodovou zdí paláce. Její konstrukční pojetí je výrazně jiné a pravděpodobně i mladšího data, než to obvodové.

Přístup do zvýšeného přízemí jižní části probíhal v západní polovině, kde předpokládáme dřevěné schodiště, jež rovněž navazovalo na skalní podloží. V přirozené prohlubni jsme zde zachytili pozůstatky požářiště s nálezy spadající výhradně do 15. století. Zajímavých bylo rovněž několik detailů, například torzo hliněné omítky interiéru paláce.

Hradu Andělská Hora jsme se věnovali i v rámci tvorby archeologických atlasů významných památek a vytvořili jsme pro něj mapu všech provedených archeologických sond a jimi odhalených zjištění. Mapa je dostupná zde: https://arcg.is/1meCiL

Smyslem mapy je vytvoření operativní platformy pro orientaci v již provedených prací a zjištění pro další etapy stavby.