„Zlatá šedesátá“: Proměny hodnocení architektury 60. a 70. let 20. století – Od apologie k adoraci.

V říjnu tohoto roku, proběhl tzv. památkářský freestyle. Jedná se o již tradiční setkání oborných pracovníků ústeckého, libereckého a loketského pracoviště NPÚ. Tento rok kolegy ze severních Čech hostilo pracoviště NPÚ Loket a stejně tak mělo v gesci program a celkovou náplň tohoto ročníku.

Ten byl věnován architektonické tvorbě 60. a 70. let. Toto téma do značné míry polarizuje odbornou i laickou veřejnost. Dané období bylo v rámci celé západní kultury dobou společenského kvasu, který se jako pověstná „nová vlna“ odrazil ve všech formách umělecké tvorby  – od filmu po architekturu. Česká kultura se na tomto vývoji aktivně podílela a v mnoha oblastech zásadně přispěla do světové tvorby. Na straně druhé se jednalo o dobu radikálního přehodnocení tradičních paradigmat a politické perzekuce. S odstupem 50 let tak nastává možnost dílčí rekapitulace a kritického zhodnocení.

Dopolední program byl naplněn odbornými přednáškami rozdělenými do tří tematických bloků. První se věnoval prezentaci nedávno realizovaného výzkumu NPU věnovanému kritickému zhodnocení české architektonické tvorby 60. a 70. let. Další bloky pak byly věnovány minulosti a aktuálně probíhající obnově dvou ikonických karlovarských staveb tohoto období – Hotelu Thermal a Vřídelní kolonády. Čestným hostem byl ředitel kanceláře architektury města Ing. arch. Karel Adamec, který prezentoval studie revitalizace Vřídelní kolonády. Následovala prohlídka obou staveb za účasti generálního ředitele hotelu Thermal a ředitelky Správy přírodních lázeňských zdrojů a kolonád.

Zde připojujeme program a fotoreport ze semináře, jež se uskutečnil 13. 10. 2022 a 14. 10. 2022. Všem zúčastněným kolegům děkujeme a těšíme se na další setkání v příštím roce. Speciální poděkování pak patří: generálnímu řediteli hotelu Thermal panu Vladimíru Novákovi MBA, Vedoucímu investičního úseku Hotelu Thermal panu Jiřímu Kadlecovi, paní ředitelce Správy přírodních lázeňských zdrojů a kolonád paní Ivaně Borovcové, a přednímu odborníkovi v oboru balneologie a geologie Karlových Varů panu RNDr. Vylitovi.