Hlasování - Památky děkují!

Až do 30. Září 2022 se můžete účastnit online hlasování s názvem Památky děkují, ve kterém lidé rozhodnou, kdo si odnese cenu veřejnosti v této zvláštní kategorii Cen Národního památkového ústavu – Patrimonium pro futuro.

Zatímco odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (Obnova památky; Restaurování; Památková konverze; Objev, nález roku; Prezentace a popularizace; Záchrana památky; Příkladná správa a Osobnost památkové péče), široká veřejnost vybírá jednoho vítěze z 35 nominací napříč všemi kategoriemi.
Hlasovat lze pouze jednou, a to od 15. června do 30. září na stránkách NPÚ. Zde se nachází veškeré informace o nominovaných počinech na poli památkové péče za předchozí rok 2021. Vítěz kategorie Památky děkují bude spolu s výherci ostatních kategorií vyhlášen na slavnostním galavečeru 15. listopadu na Nové scéně Národního divadla za přímého přenosu ČT Art a moderace Daniela Stacha.

Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Za Pardubický kraj jsme nominovali tři počiny, které můžete svým hlasem podpořit. Jsou to:

Rekonstrukce vchodového objektu tvrze Bouda u Těchonína

Dělostřelecká tvrz Bouda je součástí československého opevnění, které bylo budováno v letech 1936–1938 v rámci přípravy československé armády na obranu republiky. Jako nejnáročnější součást opevnění je tvořena několika objekty a propojovacími podzemními chodbami. Komplex je od 90. let 20. století postupně rekonstruován, nyní prošel rekonstrukcí vchodový objekt K-S22a Krok.

Restaurování oltáře Panny Marie z kostela v Chrudimi

Oltář Panny Marie je významnou pozdně gotickou malířskou a sochařskou památkou na území východních Čech. Retábl s kvalitní malbou znázorňující Pannu Marii s Ježíškem, sv. Barboru a sv. Kateřinu je dílem Mistra královéhradeckého oltáře. Starší přemalby a pokusy o rekonstrukci poškodily vyznění a ikonografii díla, oltáři bylo proto v letech 2018–2021 vráceno co nejvíce z jeho původní podoby.

Udržování tradice a popularizace zvonického řemesla v Čisté

Kostel sv. Mikuláše v Čisté se v minulosti pyšnil pěti historickými zvony. Následkem dějinných událostí 20. století však o většinu z nich přišel. Z iniciativy místních zvoníků začali před lety obyvatelé Čisté vybírat peníze na pořízení nových zvonů a v současnosti jich má kostel znovu pět. Hlavní zásluhu na tom nesou místní zvoníci, kteří pokračují v dlouholeté tradici svých předchůdců.

Jak hlasovat? Na stránce vybraného počinu klikněte na zelené tlačítko „Hlasovat v soutěži Památky děkují“, vyplňte svou e-mailovou adresu a hlas odešlete. Následně přejděte do dvé e-mailové schránky a klikněte na potvrzovací odkaz, který vám přišel e-mailem. Z jedné e-mailové adresy se dá hlasovat pouze jednou.

Rekonstrukce vchodového objektu tvrze Bouda u Těchonína - Národní památkový ústav (npu.cz)

Restaurování oltáře Panny Marie z kostela v Chrudimi - Národní památkový ústav (npu.cz)

Udržování tradice a popularizace zvonického řemesla v Čisté - Národní památkový ústav (npu.cz)

Kompletní přehled všech nominovaných počinů najdete v odkaze: Památky děkují - Národní památkový ústav (npu.cz)