Organizační struktura územního odborného pracoviště v Praze

Jakékoli pracoviště stojí především na lidech a činnostech, které vykonávají.

Pro jasnější představu lze říci, že u nás se setkáte zejména se třemi „typy“ památkářů: s památkáři v klasickém slova smyslu – garanty jednotlivých území, na která si rozdělili Prahu, nebo památkáře – specialisty na určité oblasti jako historický urbanismus, lidovou architekturu, historickou zeleň, restaurování či technické památky napříč celým příslušným územím v gesci ÚOP.

Dále zde potkáte dokumentátory, kteří památkový fond evidují, popisují a vedou rozsáhlé databáze a katalogy. Jsou to tzv. „nemovitkáři“, kteří mají přehled o všech památkách nemovitých, hlavně stavbách a pozemcích, a „movitkáři“, vedoucí záznamy o památkách movitých, jednotlivých i celých souborech. K dokumentátorům patří ještě správci informačních systémů, zpracovatelé stavebněhistorických průzkumů a knihovníci.

Památková péče je od svých počátků spojena s archeologickým bádáním a archeologové, třetí „typ“, si zachovávají v systému české památkové péče své pevné místo. Odborní archeologové pracují spolu s terénními výzkumníky, dokumentátory a laboranty, mnohdy vykonávají sami celou škálu těchto aktivit.

Žádné pracoviště by se také neobešlo bez zajištění zázemí a servisu pro tyto i další pracovníky sekretariátu, spisovny a podatelny ze strany provozního a ekonomického úseku.

Územní odborné pracoviště v Praze pracuje v těchto odborech a odděleních:

Kancelář ředitele a sekretariát
Oddělení ekonomiky a provozu

Odbor péče o památkový fond

 •  Oddělení garantů území I
 •  Oddělení garantů území II
 •  Oddělení specialistů
 •  Referát památek s mezinárodním statusem

Odbor evidence, dokumentace a IS

 • Oddělení evidence, dokumentace a informací
 • Referát GIS a MIS
 • Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Odbor archeologie

 • Oddělení péče o archeologické dědictví
 • Oddělení archeologických výzkumů
 • Oddělení péče o archeologické nálezy