Zaměstnanecké kolonie 1900–1938, Sociální bydlení v severních Čechách

Výstava k zapůjčení

Charakteristickou součástí stavebního fondu měst a obcí severních Čech se od 2. poloviny 19. století staly dělnické a hornické kolonie. Uhelné podnikání i vznikající průmyslové podniky potřebovaly ke své činnosti stabilní základnu kvalifikovaných dělníků a úředníků. Příliv nových pracovních sil z venkova do vznikajících průmyslových center, zesílený zejména v poslední třetině 19. století, způsobil nárůst poptávky po solidním bydlení a odstartoval dalekosáhlé urbanizační procesy, které zasáhly široký prostor severočeské hnědouhelné pánve a přilehlých oblastí.

Typ: desky
Počet: 28
Rozměry: 100 x 200 cm
Jazyk: česky
Poznámka: instalace do samostojných rámů