Vznik ÚPS a její cíle

Cílem památkové správy je svěřené památky chránit, obnovovat, propagovat a zpřístupňovat veřejnosti. Našimi edukačními programy se snažíme vytvářet obohacující vztahy ke kulturnímu dědictví tak, aby jeho hodnoty byly zachovány i v příštích generacích.

ÚPS na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť NPÚ spravujících státní památky, a to v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji.

Královéhradecký kraj:           
 
 
Liberecký kraj:                 
 
  
 
Pardubický kraj: