Nejkrásnější hrady, zámky a zahrady Saska

Česko-německá výstava ve spolupráci Schlösserland Sachsen a Národního památkového ústavu představí nejkrásnější a nejvýznamnější panská sídla v Sasku.

  • Místo konání: Galerie NPÚ, Senovážné nám. 6, České Budějovice
  • Termín konání: 12. dubna – 23. června 2017, každý všední den od 9 do 16 hodin
  • Vstup volný

V Sasku se nachází více než tisíc hradů, zámků a zahrad. Devatenáct z nich spravuje obecně prospěšná společnost Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH.  „Česko-německá výstava vznikla v rámci projektu Šlechtické poklady – sběratelská vášeň v Sasku a Česku, který realizujeme ve spolupráci se zámkem v Děčíně“ říká Dr. Andrea Dietrich ze společnosti Schlösserland Sachsen. Hlavním cílem projektu, který podpořila Evropská unie, je rozvoj kulturní spolupráce Saska a Česka. Putovní výstavní projekt bude v Česku prezentován na třech místech, svou pouť začne v Českých Budějovicích, poté se přesune na zámek do Děčína a následně do Prahy.

Mezi nejstarší stavby v Sasku patří hrady v Rochlitz, Colditz, Gnandstein, Mildenstein, Stolpen nebo Kriebstein. V průběhu dějin se nacházely v zemském, biskupském a později i v soukromém vlastnictví.  Byly sídly císařů i králů. Expozice připomínají dobu jejich největší slávy.

První zámeckou stavbou v Německu byl zámek Albrechtsburg v Míšni, který má ještě jedno významné prvenství. V roce 1710 zde saský kurfiřt a polský král August II. Silný založil první evropskou porcelánovou manufakturu. Právě zde, v Míšni,  se po mnoha pokusech podařilo objevit tajemství výroby nejušlechtilejšího keramického výrobku - porcelánu. Míšeňská porcelánka patřila k nejslavnějším manufakturám svého druhu v Evropě a její věhlas přetrvává již po více než tři staletí.

„Bohaté sbírky míšeňského porcelánu se nacházejí i ve sbírkách hradů a zámků v Česku“ uvádí Ludmila Ourodová z Národního památkového ústavu a dodává: „Šlechta při stolování vždy používala jen to nejkvalitnější nádobí, tedy porcelánové. V Českých Budějovicích jsme proto výstavu doplnili menší expozicí míšeňského porcelánu ze sbírek státních hradů a zámků Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Rožmberk.“

Porcelán vynalezli Číňané, ale technický postup jeho výroby střežili. Teprve poté, co Vasco da Gama na přelomu 15. a 16. století objevil námořní cestu do Indie a tím otevřel Evropanům cestu k bohatým zemím východní Indie, se začal rozvíjet obchod s Asií. Kromě koření, hedvábí a vzácných dřev, se do Evropy dovážel i porcelán, který evropské kultivované prostředí dokázalo velmi ocenit, o to více, že jej ještě neumělo vyrobit. Proto byl porcelán v 17. století velmi drahý a vzácný a vlastnit sbírku porcelánu bylo otázkou prestiže panovníka nebo šlechtice, otázkou lesku jeho dvora.

Na výstavě budou představeny také zámky a zahrady bývalého kurfiřtského a královského rodu Wettiner například Moritzburg, Pillnitz nebo Weesenstein, dále drážďanský Zwinger, který je jedním z nejvýznamnějších komplexů barokní architektury v Německu či barokní zahrada v Grosssedlitz, která je nádhernou ukázkou krajinářského umění pozdního baroka.

V regionu se nachází i řada dalších zajímavých památek, např. zámek Rammenau, venkovské rytířské sídlo v Horní Lužici, klášterní park  Altzella, který ve středověku patřil k nejvýznamnějším cisterciáckým klášterům v Sasku, zámek Moritzburg, nejkrásnější vodní zámek v Sasku, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku a v jehož zámeckém parku leží tzv. Fasanenschlöschen (bažantí zámeček) či renesanční lovecký zámek Nossen.

Svobodný stát Sasko je jednou ze šestnácti spolkových zemí Německa. Rozkládá se na východě území a spolu s Bavorskem jsou jedinými německými spolkovými zeměmi, které hraničí s Českem.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 135, 725 584 071
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021
Nepodléhá CC

Bc. Eva Neprašová

  • koordinační, projektový a programový pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 122, 777 454 383
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021