Ochrana mobiliáře sakrálních památek

Katolický kostel sv. Jana Křtitele v Křížlicích se stal kulturní památkou i s částí mobiliáře. 22 kusů mobiliárního vybavení kostela sv. Floriána a Šebestiána v Zákupech získalo také památkovou ochranu.

V lednu 2022 došlo k prohlášení za kulturní památku části umělecko-řemeslného mobiliárního vybavení kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech, sestávajícího z dvaceti dvou předmětů. Soubor pochází převážně z  60. let 19. století a tvoří jej několik obrazů, vyřezávaných svícnů či soch na konzolách. Je možné zde ale najít i starší díla, jako například barokní relikviářovou figuru sv. Antonína. 

Památkovou ochranu letos získal i katolický kostel sv. Jana Křitele v Křížlicích včetně části mobiliáře. Ten vznikl na místě staršího kostela v letech 1810–1814 a je kvalitní ukázkou regionální sakrální architektury, citlivě zasazené do malebné krajiny Krkonoš. Jeho výjimečnost ještě podtrhuje fakt, že v Křížlicích vznikl po vydání tolerančního patentu největší evangelický sbor v Čechách, který od roku 1786 disponoval vlastním kostelem. Kostel sv. Jana se tak po dvě staletí stal baštou místních katolíků i jejich symbolem. Mobiliář místního kostela pak pocházel zejména z produkce místních řemeslníků či se v menší míře jednalo o dary křížlických obyvatel.