Vojenský polní tábor z doby Marie Terezie v Semonicích u Jaroměře

Přednáška Vás seznámí se základními poznatky získanými během archeologického výzkumu polního ležení a souvisejících komponent.

Přednáší archeolog a pedagog Univerzity v Hradci Králové, dr. Pavel Drnovský, specialista na středověké a raně novověké památky.

Plakát (PDF)