Budějovický špitál Nejsvětější Trojice v proměnách času - přednáška

Budějovický špitál Nejsvětější Trojice prošel za dobu své několikasetleté existence řadou proměn. Byl využíván k různým účelům, měnil se jeho vzhled i umělecká výzdoba. Dnes patří mezi nejvýznamnější budějovické památky a slouží jako pracoviště Národního památkového ústavu. Bohatou historii tohoto domu a příběhy s ním spojené představí posluchačům během své přednášky osoby bezprostředně spjaté s moderní historií špitálu - pracovníci Národního památkového ústavu, Milena Hajná a Petr Pavelec.      

Přednáška se koná v pondělí 3. 4. 2023 v 17:00 v přednáškovém sále NPÚ, Senovážné náměstí 6, České Budějovice. Vstup volný.

Jarní přednáškový cyklus 2023 

Plakát ke stažení

Související akce

Barokní architekt Jan Blažej Santini Aichel a jeho dílo ve východních Čechách - přednáška

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

6. 3. 2023

17.00 – 18.30

Renesance telčského zámku v 21. století - přednáška

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Českých Budějovicích

20. 3. 2023

17.00 – 18.30

Zámek Jezeří na rozhraní - přednáška

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Českých Budějovicích

17. 4. 2023

17.00 – 18.30

Obnova někdejšího vdovského sídla Anny z Rogendorfu v Českém Krumlově - přednáška

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Českých Budějovicích

2. 5. 2023

17.00 – 18.30

Restaurování Slovenské strely - přednáška

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

22. 5. 2023

17.00 – 18.30