Jana Haklová - Quilt - vernisáž výstavy

Dne 1. 4. 2023 od 15:00 hodin jste srdečně zváni na vernisáž výstavy Jany Haklové - Quilt.

Úvodní slovo pronese Mgr. Jana Lálová.

Hudební doprovod: harfa Dana Suchanová a Dilfuza Achilova

                                       housle Martin Kos.