Výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelán/kastelánka státního hradu Šternberk

Ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži vypisuje výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelán/kastelánka SH Šternberk.

 Požadujeme:
•    vysokoškolské vzdělání
•    komunikační znalost českého jazyka
•    aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
•    řidičský průkaz skupiny B
•    komunikační schopnosti
•    tvůrčí a koncepční myšlení
•    zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
•    uživatelskou znalost práce na PC (nejméně MS Office - Word, Excel, PowerPoint)
•    trestní bezúhonnost

Výhodou:
•    znalost práce v oboru – správa a údržba památkového objektu
•    zkušenosti s návštěvnickým provozem
•    řídící schopnosti a prokazatelnou praxi na vedoucí pozici min. 3 roky, případně zkušenost s vedením pracovních týmů
•    orientace v oblasti zadávaní veřejných zakázek
•    orientace v problematice interního kontrolního systému ve veřejné správě
•    praxe v ekonomickém řízení
•    znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
•    praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce
Místo výkonu práce:
Státní hrad Šternberk, Horní náměstí 6, 78501 Šternberk
Předpokládaný termín nástupu za účelem přípravy na převzetí funkce:  1. září 2023.
Pracovní poměr je založen jmenováním. Předpokládaný termín jmenování do funkce kastelána SH Šternberk je 1. ledna 2024.

 

Nabízíme:
•    platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (12. platová třída)
•    příspěvek na stravné
•    práci v atraktivním prostředí kulturní památky
•    možnost dalšího vzdělávání

Zájemci o místo doručí písemnou nabídku do 30. 4. 2023 do 10:00 hod v zalepené obálce na adresu kontaktní osoby:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Simona Langerová
Sněmovní náměstí 1.
767 01 Kroměříž

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – kastelán – SH Šternberk“
Součástí písemné nabídky musí být:
•    motivační dopis
•    strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail
•    návrh koncepce rozvoje provozu a prezentace
•    výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
•    úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Simona Langerová- langerova.simona@npu.cz

Další informace k postupu výběrového řízení:
Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dnu.

Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. Toto 2. kolo výběrového řízení proběhne v předpokládaném termínu měsíce května 2023.
O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru.


První tři vybraní uchazeči z 2. kola budou požádáni o zaslání kontaktů na referenční osobu, které bude zaslán referenční list pro potřeby výběrového řízení.

NPÚ je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.