Kastelán/kastelánka státního hradu Křivoklát

Národní památkový ústav je vysoce odbornou a prestižní výzkumnou státní institucí, která má jedinečné poslání v oblasti ochrany a prezentace kulturního dědictví České republiky. Ve správě Národního památkového ústavu je rovněž unikátní soubor státních hradů, zámků a jiných památkových objektů. Ředitel NPÚ, územní památkové správy v Praze vypisuje výběrové řízení na jmenovanou vedoucí pozici: správce památkového objektu – kastelána nebo kastelánky státního hradu Křivoklát

Požadujeme:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském studijním programu
 • řídicí schopnosti a prokazatelnou praxi ve vedoucí pozici min. 3 roky
 • zkušenost s vedením pracovního týmu (min. 7 zaměstnanců)
 • praxi v ekonomickém řízení
 • tvůrčí a koncepční myšlení
 • komunikační schopnosti
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • uživatelskou znalost práce na PC včetně MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič/ka
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • znalost práce v oblasti správy a údržby památkového objektu
 • zkušenosti s návštěvnickým provozem
 • znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
 • praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (max. 13. platová třída)
 • pracovní poměr na dobu 1 roku založený jmenováním s možností následného prodloužení až na dobu neurčitou
 • pět týdnů dovolené
 • mobilní telefon s výhodným tarifem
 • peněžitý příspěvek na stravování
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • zajímavou práci v přední kulturní a výzkumné instituci v prostředí kulturní památky
 • volné vstupy na hrady a zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Místo výkonu práce: Křivoklát

Předpokládaný termín nástupu: jmenování do funkce od 1. července 2023, případně dle dohody

Uchazeči o místo doručí přihlášku výhradně v písemné podobě do 17. dubna 2023 do 8 hodin v zalepené obálce na adresu:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

personální oddělení

Sabinova 373/5

130 00  Praha 3 – Žižkov

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – kastelán/ka SH Křivoklát“

Součástí písemné přihlášky musí být:

 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail s údaji prokazujícími splnění požadavků kladených na obsazovanou pozici
 • motivační dopis v českém jazyce a ve světovém jazyce, který uchazeč aktivně ovládá
 • strukturovaný návrh koncepce rozvoje provozu, prezentace, údržby a obnovy hradu Křivoklát v rozsahu max. 5 A4
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (uchazeč může odkázat na shodný dokument ve svém osobním spisu uložený u Národního památkového ústavu, pokud již není součástí osobního spisu uchazeče u Národního památkového ústavu)

Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na: https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju

Informace o výběrovém řízení:

Výběrové řízení bude vícekolové. 1. kolo proběhne administrativním výběrem uchazečů pro osobní pohovory, které poté proběhnou ve 2. kole.

Kontaktní osoba pro uchazeče je Pavlína Pšenáková, psenakova.pavlina@npu.cztel. 778 492 923.

Národní památkový ústav je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Praha dne 22. března 2023

 

Petr Spejchal

ředitel územní památkové správy v Praze