Svatební obřady na hradě Lipnici v roce 2022

Také v roce 2022 můžete uzavřít civilní i církevní sňatek v kapli sv. Vavřince a sv. Josefa na hradě Lipnici.

Termíny civilních svatebních obřadů v hradní kapli v roce 2022

 • čtvrtek 21. dubna
 • sobota 23. dubna
 • sobota 30. dubna
 • čtvrtek 19. května
 • sobota 21. května
 • čtvrtek 26. května
 • sobota 28. května
 • čtvrtek 2. června
 • sobota 4. června
 • čtvrtek 16. června
 • sobota 18. června
 • čtvrtek 23. června
 • čtvrtek 14. července
 • sobota 16. července
 • čtvrtek 28. července
 • sobota 30. července
 • čtvrtek 4. srpna
 • sobota 6. srpna
 • čtvrtek 18. srpna
 • sobota 20. srpna
 • čtvrtek 1. září
 • sobota 3. září
 • čtvrtek 15. září
 • sobota 17. září
 • úterý 27. září
 • sobota 1. října
 • čtvrtek 13. října
 • sobota 15. října

   V určené dny jsou svatební obřady vypsány vždy od 10 do 14 hodin. Poplatek za pronájem hradní kaple činí 
4 840,- Kč včetně DPH. Svatební obřad, přesný termín a hodinu obřadu a další formální náležitosti je nutné dojednat na matrice obecního úřadu v Lipnici nad Sázavou na tel. +420 569 486 139 nebo na e-mailu mesto@lipnicens.cz stejně jako celkovou výši platby za svatební obřad včetně poplatku pro obecní úřad.

Církevní obřad je potřeba individuálně dojednat na tel. +420 606 521 973 mimo níže uvedené termíny.