Krátký film o záhadné archeologické lokalitě v předpolí hradu Věžka

Oddělení archeologie plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu realizuje v rámci své výzkumné činnosti v Plzeňském kraji projekt označený jako Záhadné archeologické lokality. O svých objevech zveřejnilo krátký film.

Plnění úkolů výzkumu a vývoje je jednou z hlavních činností Národního památkového ústavu (NPÚ), jenž je držitelem statutu výzkumné organizace. Na vědecko-výzkumné činnosti Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) se podílí i územní odborné pracoviště (ÚOP) v Plzni. Jedním z řešených okruhů je poznávání, hodnocení a ochrana kulturního dědictví se zaměřením na archeologii, konkrétně pak výzkumná oblast Archeologie, dílčí cíl Terénní identifikace a dokumentace.

Archeologové ÚOP v Plzni se soustředili na místa s dosud problematickou či nejasnou interpretací. Nejprve vytipovali několik archeologických lokalit, u nichž není známa doba vzniku, ani účel jejich existence a nebyly dosud probádány. Postupně probíhá jejich výzkum za použití klasických i novějších metod.

V loňském roce bylo rozhodnuto prezentovat výsledky výzkumu v podobě krátkého filmového dokumentu, který je financován z prostředků vědecko-výzkumného úkolu. Výběr padl na dochované antropogenní objekty (tj. objekty vzniklé činností člověka) v blízkosti hradu Věžka, o jejichž původu a účelu existuje několik protichůdných hypotéz. Dokument prezentuje nečekaná zjištění a překvapivé nálezy; obsahuje i starší filmové záběry. V dokumentu vystupují vedle archeologa NPÚ, ÚOP v Plzni Filipa Kasla další odborníci. Hlas čteného komentáře patří zpěvákovi české rockové kapely Znouzectnost. Pokud se chcete dozvědět více, dokument zhlédněte a seznamte se s místem, které má delší historii, než se na první pohled může zdát.