Expozice pro 21. století: obnova Armádního muzea na Žižkově

Vstup do zastřešeného nádvoří, Armádní muzeum na Žižkově (20. 1. 2022)

V loňském roce bylo po více než čtyři roky trvající rekonstrukci (2018–2022) znovu pro veřejnost otevřeno Armádní muzeum na Vítkově. Cílem náročné a rozsáhlé stavební akce byla celková obnova objektu s respektem k jeho statusu kulturní památky a zároveň rozšíření využitelných výstavních prostor pro moderně koncipované expozice.

Mnohaleté snažení vedení muzea a jeho zřizovatele a investora, Ministerstva obrany, k němuž nutno připočíst i dvacetiletý proces příprav již od 90. let, ocenila několik dní před vlastním slavnostním otevřením Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství titulem Stavba roku, uděleným ve čtvrtek 13. října 2022 celkem deseti nejvýznamnějším českým stavitelským počinům. Armádní muzeum bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek 20. října 2022 za účasti nejvyšších ústavních činitelů, devadesát let poté, co byl komplex budov někdejšího Památníku osvobození otevřen v roce 1932, tehdy za účasti prezidenta republiky Tomáše Garriguea Masaryka. Veřejnost se do expozic poprvé podívala ve státní svátek 28. října 2022.

Z pohledu památkové péče byly muzejní budovy pod žižkovským Vítkovem rekonstruovány s veškerou důkladností, pečlivostí a ohleduplností k historickým a architektonickým hodnotám komplexu. Návrh byl od začátku konzultován se zástupci památkové péče a díky dobře nastavené intenzivní spolupráci paměťových institucí se zadařilo vhodně propojit rekonstruované původní budovy architektů Jana Zázvorky a Jana Gillara z let 1926–1930 s novými potřebami moderního muzejnictví.

Pietní obnovou prošel obvodový plášť výstavní budovy s mosaznými okny a teracovou omítkou, která se k počátečnímu překvapení památkářů objevila po odstranění novodobého okrového fasádního nátěru. Tento původní povrch sice ukázal některé zdánlivé nedostatky v podobě vlasových prasklin nebo záplat, v těch však vidíme především stopy přirozeného stárnutí ušlechtilé, bezmála sto let staré fasády. Původní podoba stavby s ušlechtilou teracovou omítkou tak mohla být rehabilitována.

Po průchodu novým vstupním prostorem návštěvníky do expozic uvede rekonstruované dvoupodlažní vstupní foyer s původními mramory a repasovaným souborem originálních svítidel. Tento prostor nově osvěžily stropy obnovené v původních barvách národní trikolory se zlacením. Nadzemní podlaží expoziční budovy propojuje opět původní schodiště se zachovaným zábradlím a dlažbou. Po něm je možné vystoupat do nové kavárny Café Kupka v nejvyšším patře západního křídla s vyhlídkovou terasou, na níž se vstupuje obnoveným ateliérovým oknem. Tento prostor nabízí kromě kávy také originální výhledy na Prahu. Asi nejviditelnější změnou interiéru muzea je celkové technologicky citlivé zastřešení dvorany, čímž vznikl prostor pro pořádání slavnostních akcí a zároveň zůstal respektován výraz původní architektury. Z hlediska přístupnosti do muzejních budov ve svahu lze nově využít propojení s cyklostezkou, pokračující příjemnou procházkou po Vítkově.

Vlastní realizace stálé muzejní expozice začala v únoru 2022 a intenzivně probíhala až do otevření muzea v říjnu 2022. Na rozdíl od přístupu u některých jiných současných rekonstrukcí muzejních institucí se vedení Armádního muzea rozhodlo pro souběžnou realizaci stavby s muzejními expozicemi, tzn. nedělit je do dvou možná stavebně jednodušších, ale časově náročných etap. Navzdory obtížnosti tohoto přístupu dnes pracovníci muzea mohou konstatovat, že zvolený model se jednoznačně osvědčil a umožnil zpřístupnění celých stálých expozic široké veřejnosti se zcela minimálním časovým odstupem od dokončení stavebních prací.

Samotné výstavní prostory – jedenáct expozičních a výstavních sálů s plochou přes 5 000 metrů čtverečních – jsou rozčleněny na sedm nových, chronologicky uspořádaných expozic, které místy nabízejí vskutku intenzivní zkušenost včetně možnosti dotknout se některých předmětů. Ve čtyřech podlažích budov je vystaveno přes 7 000 předmětů spojených s vojenskými dějinami českých zemí od počátků až po současnost. Pozornost si zaslouží zejména Zbrojnice, Klenotnice, zážitková expozice Zákopy první světové války i nejmladší etapa zahraničních vojenských misí po roce 1990. Záměrem pracovníků muzea bylo coby středobod expozic postavit do popředí unikátní předměty ze sbírky Vojenského historického ústavu a otevřít příběhy, které nám mohou vyprávět. Moderní muzea se dnes snaží přilákat návštěvníky na interaktivní technologie a smyslové prožitky, nicméně muzejnictví se opět začíná vracet k myšlence, že správně prezentovaný historický či umělecký artefakt je podstatou toho, co paměťové instituce uchovávají. Až takovéto autentické sbírky lze vhodně doplnit moderními audiovizuálními technologiemi, scénickými prvky nebo modely.

Vědomí vedení a kurátorů muzea i všech pracovních týmů, že sama budova je významným historickým exponátem, se odráží v celém pojetí obnovy a tvorby instalací i v přeměně původního služebního vchodu do správní budovy VHÚ na stálou expozici věnovanou historii budovy.

Zdařilá renovace muzea s ohledem na původní podobu objektu a smyslem pro čistotu provedení detailů a jednotlivých prvků nám dělá radost. Doufáme, že bude s novými kapacitami dlouho fungovat a naplňovat své poslání jako místo zasvěcené historickému poznávání, místo setkávání a diskuse. Mimochodem, vstup je stále zdarma.


Kulturní památka: Památník odboje při VHÚ – Armádní muzeum, čp. 1600, U Památníku 2, Praha 3 – Žižkov

Pavlína Dolejská, Andrea Holasová s využitím textů VHÚ