Technické památky v Norsku a České republice

Zleva: Ulf Ingemar Gustafsson - Riksantikvaren, Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Petr Koudela - DOV, doc. Miloš Matěj - MCPD v Ostravě, Mgr. Michal Zezula - ředitel NPÚ, ÚOP v Ostravě

Národní památkový ústav ve spolupráci s Norským ředitelstvím kulturního dědictví Riksantikvaren uspořádal mezinárodní konferenci o průmyslovém dědictví s názvem Technické památky v Norsku a České republice. Konference se konala ve dnech 5.–6. dubna v Ostravě. Kromě přednášek a exkurzí do industriálního prostředí nabídli pořadatelé i diskuzi nad konverzí Dolní oblasti Vítkovice.

Národní památkový ústav uspořádal na začátku dubna ve spolupráci s Norským ředitelstvím kulturního dědictví Riksantikvaren mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo představit a porovnat současné přístupy k poznání, ochraně a využití industriálního dědictví v České republice a Norsku.

Na konferenci vystoupili mluvčí z partnerské organizace Riksantikvaren a spřátelených institucí v Norsku, zástupci z řad Národního památkového ústavu, Českého vysokého učení technického v Praze, včetně Výzkumného centra průmyslového dědictví, Vysokého učení technického v Brně a řečníci z řad soukromých vlastníků. V mezinárodním a mezioborovém kontextu byly představeny výsledky projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví, který byl realizován za finanční podpory FM EHP v letech 2014–2016.

Bilaterální spolupráci představila před více než osmdesáti účastníky konference taktéž výstava, kterou budou moci zájemci zhlédnout do konce dubna v renovovaných prostorách sídla NPÚ, ÚOP  v Ostravě a česko-anglická publikace, dostupná zájemcům v Metodickém centru průmyslového dědictví NPÚ.

Konferenci doprovázel bohatý program, mimo Dolu Michal nebo Dolní oblasti Vítkovice navštívili účastníci Galerii výtvarného umění v Ostravě. Speciální program byl připraven pro norské účastníky, kteří navštívili také živé provozy akciové společnosti Vítkovice, pivovar Ostravar a objekty automobilové výroby společnosti Tatra, a. s.