Klášter Kladruby – Život v řádu

Cílem projektu bylo pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou se stala zejména oprava objektů se zhoršeným stavebně-technickým stavem, místně až havarijním.

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
  • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek
  • doba trvání projektu: 27. 8. 2015 – 31. 12. 2022
  • Celkové zdroje na realizaci projektu: 164 874 197,63 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 118 047 996,00 Kč; 100 340 796,60 Kč ze strukturálních fondů EU (85% ERDF) a 17 707 199,40 Kč ze státního rozpočtu (15%)
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 46 826 201,63 Kč (z toho zdroje zřizovatele 26 405 790,40 Kč)
  • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Stavební obnova starého konventu, rajského dvora starého konventu a části nového konventu umožnila vybudovat nové prohlídkové trasy a otevřít veřejnosti dosud nepřístupné části areálu. Nabídka byla rozšířena o okruh zaměřený na klášterní život a expozici věnovanou působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech. 

Klášter Kladruby je od roku 1995 prohlášen za národní kulturní památku. Kladrubský klášter je jedním z nejvýznamnějších benediktinských klášterů v Čechách, který reprezentuje 900 let české státnosti, církevních i kulturních dějin a představuje výjimečné architektonické dědictví.  

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách Kláštera Kladruby.

Více informacích o projektu ve spojitosti s archeologickým výzkumem a stavebně historickým průzkumem naleznete zde.

Kontaktní osoby: