Státní zámek Telč - Revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku

Předmětem podpory byla obnova zámeckého parku v k. ú. Telč. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a regenerace trávníkových ploch.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
  • doba trvání projektu: 18. 09. 2014 – 31. 12. 2015