VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU Státní zámek Valtice – pronájem prostor pro hotel

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro hotel na státním zámku Valtice.

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 13. 7. 2020. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 13. 7. 2020 do 12.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž, v zalepené obálce a označeny:„NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
     
  • Otevírání obálek proběhne dne 14. 7. 2020 v 13.00 hod. na SZ Valtice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 16. 7. 2020.