Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu prostor kavárna, cukrárna zámek Bučovice

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu prostor pro kavárnu/cukrárnu na SZ Bučovice.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 15. 6. 2021. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 15. 6. 2021 do 10.00 hodin na e-mailovou adresu: buriankova.jana@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Státní zámek Bučovice, Zámek 1, 68501 Bučovice v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději 23. 6. 2021.