Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – zámek Hradec nad Moravicí – pronájem prostor pro prodej občerstvení/restaurace

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku – zámek Hradec nad Moravicí – pronájem prostor pro prodej občerstvení/restaurace.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 27. 3. 2023. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 27. 3. 2023 do 10.00 hodin na adresu: Státní zámek Hradec nad Moravicí, Městečko 2, 747 41 Hradec nad Moravicí v zalepené obálce a označeny: „NEOTVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně (po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 724 664 004 v pracovních dnech mezi 8.00 hod a 15.00 hod).

Otvírání obálek proběhne nejpozději dne 29. 3. 2023 na SZ Hradec nad Moravicí, vyhodnocení návrhů bude provedeno do 31. 3. 2023.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.