Projekty a financování VaVaI

Financování VaVaI v NPÚ se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále pravidly poskytovatelů finanční podpory. Mezi nejvýznamnější poskytovatele patří Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR. Ze zahraničí je to zejména Evropská komise prostřednictvím rámcových programů na podporu vědy a výzkumu, např. H2020, Horizon Europe aj.

Předmětem projektu je nový způsob preventivní ochrany uměleckých a historických sbírek umístěných v autentickém prostředí hradů, zámků, klášterů...

Cílem projektu je analýza formální struktury staveb na pískovcovém podloží a její verifikace syntézou pomocí vzorku z oblasti Českého Ráje, Kokořínska a...

Předmětem výzkumu bude Tyršův přínos k formování české estetiky. Analyzována budou: 1) Tyršova teoretická východiska – zhodnocena bude recepce dobových...

Cílem projektu je analýza výsledků archeologického výzkumu v prostoru bývalého židovského hřbitova na Novém Městě pražském a srovnání s výsledky...

Zachované struktury našich nejvýznamnějších lázeňských středisek představují nezastupitelné hodnoty jak z lékařsko-léčebného hlediska, tak i z hlediska...

Podstatou projektu edice nápisů okresu Kutná Hora je dokončení a publikování rukopisu navrhovatele v nakladatelství ARTEFACTUM (nakladatelství Ústavu dějin...