Projekty a financování VaVaI

Financování VaVaI v NPÚ se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále pravidly poskytovatelů finanční podpory. Mezi nejvýznamnější poskytovatele patří Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR. Ze zahraničí je to zejména Evropská komise prostřednictvím rámcových programů na podporu vědy a výzkumu, např. H2020, Horizon Europe aj.

Hlavním cílem předkládaného projektu je usnadnit identifikaci, dokumentaci a ohodnocení hodnoty stop opracování na historických kamenných objektech. Pro tyto...

Cílem projektu je: 1. Multidisciplinární výzkum památek v krajině moravských a slezských Sudet, ohrožených aktuální kůrovcovou kalamitou, resp. následnou...

Projekt konsorcia Národního muzea (NM), Národního památkového ústavu (NPÚ) a Národní knihovny ČR (NK ČR) navazuje na zkušenosti s výzkumem knižních...

Hlavním cílem projektu je detailně zpracovat téma renesančního a manýristického štukatérství v období do roku 1620 na našem území, které je v...

Projekt je rozdělen do tří samostatných výzkumných záměrů, které se však prolínají a doplňují. První část se zaměří na zpracování projekčních a...