Jáchymov, měšťanský dům čp. 72

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Popis: Budova děkanství čp. 72 je umístěna v řadové zástavbě západní fronty domů na náměstí Republiky. Má mírně obdélný tvar se dvěma dvorními přístavbami na nepravidelném půdorysu. Jedná se o dvoupatrový dům ve frontové zástavbě se sedlovou střechou, která je prolomena vikýři. Jádro domu, sedátkový portál a ostění většiny oken pochází ze 40. let 16. století. V interiéru je zachováno velké množství historicky cenných konstrukcí, jako klenby, černé kuchyně apod.

Stav: Dům je celkově ve špatném technickém stavu. Narušené jsou některé vodorovné konstrukce, v havarijním stavu jsou mladší dvorní přístavby a také opěrná zeď za domem. Od roku 2012 má dům nového majitele, který provedl některá záchranná opatření, předně opravu krovové konstrukce a výměnu střešní krytiny, vyklizení objektu a provizorní zabezpečení některých havarijních konstrukcí. Byly osazeny nové výplně okenních otvorů. Objekt je zajištěn proti povětrnostním vlivům, je nevyužíván, ve stavu nedokončené rekonstrukce.

Místo: Jáchymov, nám. Republiky čp. 72

Rejstříkové číslo ÚSKP: 18685/4-846

Vlastník: fyzické osoby