Kyselka, areál Mattoniho továrny

Areál Mattoniho továrny pochází z druhé poloviny 19. století. Vystavěn byl v historizujícím slohu a volně dotváří lázeňský areál.

Popis: Lázně v Kyselce byly založeny v 1. polovině 19. století. V roce 1852 byl hlavní minerální vývěr pojmenován u příležitosti návštěvy řeckého krále Otty I. na Ottův pramen. Lázně v Kyselce zaznamenaly rozmach po roce 1867, kdy si je pronajal karlovarský obchodník s minerální vodou Heinrich Mattoni. O šest let později se stal jejich majitelem a až do počátku 20. století soustavně budoval nejen provoz stáčírny minerální vody, ale i velkoryse koncipovaný lázeňský provoz. Areál Mattoniho továrny, vystavěný v historizujícím slohu, pochází ze druhé poloviny 19. století. Kolem roku 1900 nechal Mattoni vystavět moderní stáčírnu s elektrárnou, napojenou na novou železniční trať Kyselka-Vojkovice, kterou taktéž financoval. Na místě Mattoniho továrny byly v polovině 90. let 20. století vybudovány nové provozní objekty.

Stav: Objekty areálu Mattoniho továrny jsou vlivem dlouhodobé absence údržby v dezolátním stavu, jsou zabezpečeny, avšak nevyužívány s výjimkou domu čp. 53, který byl opraven v roce 2013 a je užíván jako bytový dům, a objektu Löschnerova pramene, který byl celkově rekonstruován v roce 2016.

Místo: Kyselka

Rejstříkové číslo ÚSKP: 51304/4-930

Vlastník: právnická osoba