Kyselka, městské lázně

Objekty lázní Kyselka po létech chátrání procházejí postupnou obnovou. I přes zvýšené úsilí vlastníka je při pozvolné rehabilitaci areálu stav některých objektů neustále havarijní.

Popis: Lázně Kyselka jsou charakteristickým lázeňským komplexem, který je pevně spjat s architekturou historizujících slohů v 19. století. V roce 1873 koupil panství Heinrich Mattoni a zahájil velkorysou přestavbu. Vybudoval areál s lázeňskými domy, stáčírnou, kolonádou a pavilony u jednotlivých pramenů. Zakomponoval do urbanismu areálu množství altánků a romantických vyhlídek, což podtrhlo stavební jednotu celku a výrazně dokreslilo atmosféru malých lázní konce 19. století.

Stav: Areál bývalých lázní prochází postupnou celkovou rekonstrukcí. Pokračují práce na postupném základním zabezpečení objektů. Na Mattoniho vile byl osazen krov věže a probíhá její celková oprava. Došlo k dozdění obvodového zdiva tak, aby mohly být zastřešeny jednotlivé části objektu. V objektu Ottova pramene by měly v brzké době probíhat práce na obnově krovů jednotlivých částí. U objektu Vilemínka bylo provedeno statické zajištění lodžie. Na objektu lázeňské restaurace probíhají projektové práce na celkovou obnovu objektu a u objektu hotel Praha byla dokumentace již zpracována. Dále probíhá oprava věže Jindřichova dvora. Švýcarský dvůr byl již obnoven. I přes zvýšené úsilí vlastníka je při pozvolné rehabilitaci areálu stav některých objektů neustále havarijní.

 

Místo: Kyselka

Rejstříkové číslo ÚSKP: 21052/4-929

Vlastník: právnická osoba, fyzické osoby