Jáchymov, měšťanský dům čp. 143

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Popis: Jedná se o patricijský dům na širší parcele úhelníkového typu, kde při hranici se sousedy vybíhá kolmo k přednímu domu dvorní křídlo se zachovanými sklípkovými klenbami v patře. Dispoziční typ domu je ze 16. století a odpovídá typovému schématu v horních městech. Vstupní portál je sedátkového typu.

Stav: V letech 2017 a 2018 bylo provedeno statické zajištění předního domu. Byla osazena táhla nad stropem 2. nadzemního podlaží a provedeno zajištění štítové zdi. V současné době je opravována střecha. V minulých letech byly dokončeny práce na základním zajištění zadního objektu a spojovacího krčku.

Místo: Jáchymov, nám. Republiky čp. 143

Rejstříkové číslo ÚSKP: 45389/4-852

Vlastník: fyzické osoby