Zámek, Velký Valtinov

Zámecký areál se nachází v jižní části obce Velký Valtinov na vyvýšené terase nad Panenským potokem. Je tvořen na východní straně budovou zámku, na jihu pivovarem a na severu budovou někdejší sýrárny.

  • Velký Valtinov, zámek, únor 2015 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Michael Čtveráček

    Velký Valtinov, zámek, únor 2015<br>Copyright: NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Michael Čtveráček

Dochovaný a značně poškozený zámek má starší středověké jádro někdejší tvrze v rozsahu dnešního jižní křídla (patrně pochází z doby kolem r. 1400). Velmi hodnotná renesanční přestavba probíhala v několika etapách od poloviny 16. století do počátku 17. století (nejprve bylo starší křídlo doplněno klenbami a zvýšeno o další podlaží, následně bylo přistavěno severní křídlo, provedena nová omítka se sgrafitovou výzdobou a zhotoveny arkády ve dvorním průčelí). Schodišťová věž byla přistavěna v 1. polovině 18. století a tehdy také byla okna celé budovy opatřena novými barokními ostěními. V rámci drobnějších šlechtických sídel patří tzv. dolní valtinovský zámek mezi nejhodnotnější areály v celorepublikovém kontextu.