Hřebečníky, zámeček

Areál staveb z 18. a 19. století se nachází v sousedství zámku renesančního původu. Je přímo zapojený do zástavby menší vesnice a je situovaný v jejím středu. Nejvýraznější ze staveb uzavřené dispozice je mohutná barokní sýpka, dále je hodnotná přízemní obytná budova u původní brány a pravděpodobný dům šafáře.

Místo: Hřebečníky čp. 1
Rejstříkové číslo ÚSKP: 23268/2-3069
Vlastník: fyzické osoby

Pouze zčásti využitý areál je zatím v poměrně dobrém stavebním stavu, ale dlouhodobým zanedbáváním údržby se tato situace rychle zhoršuje. Nyní jsou již poškozeny první části střech, u domu šafáře tak začíná hrozit zřícení štítu. Budovy hospodářského dvora nadále chátrají. Dům šafáře je již nevratně poškozen a ohrožen ve své existenci, téměř zničena je krytina střechy chlévů a poškozena je již i tato krytina u sýpky. Vážně poškozena je i střecha sýpky. V roce 2012 došlo k propadnutí krovu střechy nad chlévy. Tato část, ponechaná zcela bez opravy nebo zajištění, tak v současnosti fakticky zaniká.