Kutná Hora, hotel Černý kůň

Městský dům se složitým stavebním vývojem je stavbou středověkého původu se zachovalými částmi z této nejstarší etapy. Později byl opakovaně přestavován, poslední úpravou byla dostavba a adaptace na hotel na počátku dvacátého století. Jedná se o mimořádně hodnotnou budovu a zároveň součást památky Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Místo: Kutná Hora – Vnitřní Město, Kollárova čp. 314
Rejstříkové číslo ÚSKP: 46250/2-3241
Vlastník: fyzické osoby

Budova dlouhodobě chátrá, poslední zajišťovací práce zde proběhly přibližně v polovině devadesátých let. V roce 2013 byla zazděna všechna okna hlavního průčelí domu, skutečná oprava a záchrana této vážně ohrožené památky ale stále není připravována. Stav je v současné době zcela kritický.