Mělník, viniční dům s kaplí

Viniční dům s kaplí představuje typologicky ojedinělou stavbu. Přízemní zděná budova viničního domku je zakončena zvýšeným objektem kaple, jedná se původně o barokní stavbu, ale domek byl později upravován. Památka se nachází mimo zástavbu obce jako součást původních rozlehlých vinic.

Místo: Mělník, Nad Tůní čp. 3096
Rejstříkové číslo ÚSKP: 33378/2-1383
Vlastník: fyzické osoby

Nevyužitá stavba dlouhodobě chátrá, postupně se zvětšuje stupeň narušení nosných konstrukcí, objekt přitom není ani základním způsobem zajištěn proti dalšímu chátrání ani možnému úmyslnému poškození. Od roku 2011 je opuštěná památka již pouze torzem, které se i nadále nezadržitelně rozpadá. V současné době je propadlá i střecha nad přilehlou kaplí, na klenbě se sice zatím zatékání neprojevilo, ale havárie je i zde za těchto podmínek nevyhnutelná. Dále došlo k vylomení kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého z původního místa na podstavci nad vstupem, socha byla zachráněna přenesením do depozitáře.