Unhošť, městský dům

Zděný patrový dům z 18. století je pohledově výrazný objekt se zlidovělým slohovým tvaroslovím. Jedná se o řadovou stavba v historickém jádru malého města, která představujke významný doklad jeho původní podoby. Objekt se dochoval ve stavu bez podstatných novodobých úprav. I přes dílčí novodobá poškození má dosud řadu cenných původních detailů.

Místo: Unhošť, Hájecká čp. 149
Rejstříkové číslo ÚSKP: 101020
Vlastník: fyzické osoby

Dům je dlouhodobě nevyužíván a postupně chátrá, v poslední době se tento stav začal prudce zhoršovat. V nedávné době došlo k některým necitlivým zásahům, které stavbu v její výjimečné autenticitě ještě více ohrozily. V psoledních letech se stav památky stal kritickým, jediným provedeným opatřením je pohledové zakrytí rozpadající se památky tak, aby její degradace nebyla patrná.V této situaci není velká naděje na záchranu, jedná se patrně o vědomou likvidaci.