Váza, Slavkov u Brna

Barokní váza v zahradě zámku Slavkov - Austerlitz

Ornamentálně pojednaná barokní váza umístěna v parku představuje hodnotnou kamenosochařskou práci a nedílnou součást výzdoby barokní zahrady.

Objekt je v celkovém havarijním stavu: působením okolních faktorů a srážkové vlhkosti zaniká modelace a detaily objektu. Části díla jsou odpadlé (chybí ucho vázy na severní straně). Povrch vázy je porostlý mechem a lišejníkem (hlavně podstavec). Objekt je ohrožen ve své fyzické podstatě. Nutně vyžaduje celkovou obnovu.