Sousoší Nejsvětější Trojice, Slavkov u Brna

Barokní sousoší v zahradě zámku Slavkov - Austerlitz

Sousoší Nejsvětější Trojice, situované v parku severně od objektu zámku, je hodnotným kamenosochařským dílem a součástí výzdoby zámeckého parku.

Socha Nejsvětější Trojice je v celkovém havarijním stavu: na soše je viditelné povrchové poškození velkého rozsahu. Větší i menší části díla jsou odpadlé. Chybí části podstavců obou soch, obě Kristovy ruce, část kolena a stehna jeho levé nohy, detaily tváře (brada, nos), pravá paže Boha Otce a část sféry v jeho levé ruce. Sousoší rovněž chybí holubice Ducha svatého. Působením okolních faktorů zaniká modelace a detaily kamenosochařsky opracovaného objektu. Povrch je značně napaden mechem a lišejníkem. Objekt je ohrožen ve své fyzické podstatě. Nutně vyžaduje celkovou obnovu. 


Související ohrožené památky

Barokní socha v zahradě zámku Slavkov – Austerlitz