Socha sv. Floriána, areál františkánského kláštera, Brno

Kvalitní skulpturální kompozice brněnského sochaře Antonína Rigy, který se podílel na výzdobě klášterního kostela sv. Máří Magdaleny.

Socha je situována u boční fasády klášterního kostela sv. Máří Magdaleny směrem do Františkánské ulice. Sekundárné osazený jednoduchý hranolový podstavec nese postavu zobrazenou v kontrapostu, z obou stran doprovázenou andílky, spočívajícími na oblačných konzolách. Světec v tradičním ikonografickém pojetí, zpodoben jako římský voják s atributem hořícího domu a mlýnského kola, představuje kvalitní skulpturální dílo z první čtvrtiny 18. století.

Socha sv. Floriána byla napadena dlažebními kostkami, přičemž došlo k lokálnímu poškození povrchu, modelace a soudržnosti materiálu objektu. Socha vyžaduje neodkladný restaurátorský zásah.


Související ohrožené památky

Barokní sousoší v zahradě zámku Slavkov - Austerlitz

Barokní socha v zahradě zámku Slavkov – Austerlitz