Kaple, Ječmeniště

Jednolodní kaple s odsazeným půlkruhovým závěrem a klasicizujícím členěním fasád byla zachycena už na mapě stabilního katastru z roku 1876 a je posledním stavebním pozůstatkem jediné zlikvidované pohraniční vsi na jižní Moravě, obce Ječmeniště.

  • Kaple Ječmeniště

    Kaple Ječmeniště

Obec proslulá pěstováním kvalitního vína vznikla v roce 1787 v rámci zahušťování sídelní struktury habsburské monarchie a zanikla po odsunu svého německého obyvatelstva a po zřízení ohrazené pohraniční čáry v roce 1951.

Objekt je v dezolátním stavu, byla narušená statika (trhliny ve zdech), omítky jsou zčásti opadané, obnažené zdivo je narušené vzlínající vlhkostí. Okenní otvory byly částečně zazděny, architektonické členění fasád je silně poškozené. Objekt vyžaduje statické zajištění, odvlhčení zdiva a následnou celkovou obnovu. Uskutečnilo se jednání s vlastníkem, obcí Vrbovec, s tím, že vedení obce přislíbilo započetí opravy, která ale z fi nančních důvodů nebyla realizována.