Altán, Korolupy

Parkový zděný letohrádek v přírodně krajinářském areálu stojí severovýchodně od zámku Uherčice.

  • Altán Korolupy

    Altán Korolupy

Původně plnil loveckou a posléze meditativní funkci. Jedná se o pozdně barokní centrální věžovitou podsklepenou stavbu z konce 18. století situovanou v dominantní krajinné poloze v křížení dlouhých cest se stromovými alejemi. Klasicistní malířská výzdoba na omítce vnitřní bedněné klenby zanikla až po druhé světové válce.

Klenba se zřítila a ztracená je rovněž většina truhlářských prvků, otvory jsou bez výplní. Zcizeny byly vnější kamenné stupně schodiště (pachatel dosud nebyl Policií ČR zjištěn). Omítka je otlučená a obnažené zdivo altánu je narušováno povětrnostními vlivy. Na základě státní dotace byl vyměněn střešní plášť z pálené hladké krytiny, tzv. bobrovky.