Sýpka, Miroslav

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který obsahuje iniciály opata Antonína Nolbeka.

  • Sýpka Miroslav

    Sýpka Miroslav

Volně stojící tříetážová budova na obdélném půdorysu je zastřešena sedlovou střechou s volutovými štíty. Zdivo je smíšené, kamenná ostění oken jsou opatřena provlékanými mřížemi. Střešní krytinu tvoří historická ruční bobrovka. Přízemí má zčásti klenby na kamenných pilířích. V patrech se nachází dřevěné vyřezávané barokní dubové sloupy, střechu nese barokní dubový krov.

Neustálé střídání vlastníků, hrozilo vyřezání a prodej trámů. Předchozí majitelé zažádali o zrušení památkové ochrany, na MK ČR neprošlo. Nový vlastník Fránek Architects s.r.o., v zastoupení Ing. arch. Zdeňka Fránka zahájil v dubnu 2019 opravu 1/3 střechy, na opravu udělena dotace z havarijního programu MK ČR 2019. Práce provedeny ve vysoké kvalitě, historická ruční bobrovka přeložena – znovu použita na západní straně střechy. V roce 2020 pokračuje oprava 2/3 střechy a statika římsy. Nález datované ruční bobrovky a historického účtu mezi trámy.